ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ที่ทิ้งว่างวางไว้


หนังสือดี ๆ

ที่ไม่ถูกเปิดอ่าน

ก็ไม่ต่างจากเศษกระดาษ


คนเคยรู้จัก

ที่ไม่ได้พูดคุยกัน

ยังเป็นคนรู้จัก

แม้ว่าเวลาผ่านไป

อาจกลายเป็นคนไม่รู้จัก

และกลายเป็นคนอื่น

โดยปริยาย


เพลงที่เคยฟัง

แม้ไม่เปิดฟัง

บางครั้ง

มันก็ดังอยู่ในหู

แว่วหวานในหัวใจ


ชื่อเรียกขาน

ก็เป็นเพียงชื่อเรียกขาน

เพื่อเข้าใจกันในวันเวลาหนึ่ง ๆ


วันก่อนอ่านหนังสือ

รวมเรื่องสั้น  ๒๔  เรื่องของฟ้า

จบลง

ชอบบางเรื่อง

และบางเรื่องก็เฉย ๆ

บางเรื่องชอบมาก

ไว้ว่าง ๆ

จะเล่าให้ฟัง


ความจริงไม่ได้ตั้งใจซื้อเล่มนี้

ความจริงเคยตั้งใจจะซื้อ

แต่เปลี่ยนใจ

บังเอิญไปเห็นที่งานสัปดาห์หนังสือ

ปกสีขาว

มีลายเซ็นฟ้า

ด้วยปากกา

ก็ตัดสินใจซื้อ

เพราะมันแปลก

เข้าใจว่า

เล่มนี้มันเป็นความผิดพลาดของกระบวนการผลิต

แต่นั่นแหละ

ข้าพเจ้าชอบในความผิดพลาด

ที่แก้ไขแล้วทิ้งไว้นานกว่าจะได้อ่านธัชชัย  ธัญญาวัลย

ไม่มีความคิดเห็น: