ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ด้วยความกล้าหาญของเราเองเถิด


 มันบอกได้ยาก

ว่าเราจะผิดพลาดเมื่อไหร่

ถ้าเรารู้ว่าเราจะผิดพลาด

เราจะทำความผิดพลาดหรือไม่

ถ้าเรารู้ล่วงหน้า

ว่าผลที่กระทำในวันนี้จะส่งผลอย่างไร

เราจะยังคงทำมันหรือไม่


มันไม่ได้ยากมากในการใช้ชีวิต

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ถ้าเรารู้หลักวิธี

แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลย

หากเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร


ปมด้ายที่ยุ่ง

มันก็ยุ่ง

มันก็พันกัน

มันก็หาทางออกไม่ได้

ยิ่งมากยิ่งยุ่งมาก


บางอย่างเราก็อาจรู้ล่วงหน้า

บางอย่างเราก็รู้ผลตั้งแต่เรากระทำ

แต่บางอย่าง

และหลายอย่าง

แม้จะรู้

แต่มันก็แก้ไม่ได้

เพราะมันเป็นผลที่เราต้องรับ

สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ

ยอมรับมัน

ด้วยหัวใจที่เบิกบาน

ด้วยความกล้าหาญของเราเองเถิดธัชชัย  ธัญญาวัลย
๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: