ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ไม่ชอบ


ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ

มันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและไม่อยากได้ยิน

ไม่ว่าบริบทใด ๆธัชชัย  ธัญญาวัลย
๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: