ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มุตโตทัยและปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา


เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา  ที่กำลังจะเดินทางมาถึง

ทางบล็อกของเรา

ก็จัดหนังสือธรรมะ

เพื่อเป็นบรรณาการแด่ท่านผู้ติดตาม

ในรูปแบบ  E-book

ซึ่ง  E-book  นี้

จะเป็นแบบที่ให้ดาวน์โหลด

ลงเครื่องของท่านได้เลย

ดังนั้น

ท่านไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมีอ่านหนังสือ

ประเภท pad  ทั้งหลาย

ก็สามารถอ่านได้

ไม่ต้องมี  App  ก็อ่านได้เล่มแรกนี้

เป็นหนังสือชื่อ  มุตโตทัย

หนังสือมุตโตทัยนี้

ที่บันทึกไว้มีสองส่วน

คือส่วนของ  หลวงพ่อวิริยังค์  หนึ่ง

กับส่วนของหลวงตาทองคำ  และพระอาจารย์วัน  ส่วนหนึ่ง

ในส่วนของหลวงพอ่วิริยังค์นั้น

เมื่อครั้งสมัยข้าพเจ้าไปเรียนครูสมาธิ

และไปวัดธรรมมงคลอยู่เนือง ๆ  

ได้ฟังหลวงพ่อเล่าเองว่า

สมัยโบราณนั้น  การบันทึกเป็นตัวอักษรนั้นยากมาก

เพราะขาดแคลนอุปกรณ์

ท่ีท่านบันทึก มุตโตทัยไว้นี้

เพราะท่านมีปากกาเก่า ๆ  อยู่ด้ามหนึ่ง

ซึ่งไม่มีหมึก

ก็ต้องหาวิธีทำหมึกขึ้นมาเอง

และบันทึกไว้ได้

ธรรมะของหลวงปู่มั่นนั้น

สมัยก่อนลูกศิษย์ลูกหาก็พากันจดจำเอาเสียส่วนใหญ่

หาบันทึกไว้ดังนี้ยากมาก

ข้าพเจ้ามีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเห็นธรรมเทศนานี้ครั้งแรก

จึงได้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้อยู่คงทนสถาพรสืบไปอนึ่ง

เล่มที่ข้าพเจ้าและคนรักจัดทำนี้

ได้นำเอาเรื่อง  ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา

มารวมไว้ด้วย

เนื่องเพราะเป็นธรรมะที่ทรงคุณค่า

เป็นแบบอย่าง

เป็นที่ให้ศึกษาในด้านธรรมะตั้งแต่ต้นจนปลายสำหรับภาพปกที่เป็นพื้นหลัง

เป็นทางเดินจงกรมที่กุฏิหลังหนึ่ง

ที่วัดป่านาคำน้อย

ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพำนัก

สมัยไปปฏิบัติธรรม

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาความจริงมีธรรมะที่หลวงปู่มั่นท่านเขียนไว้เองอีกส่วนหนึ่ง

แต่ไม่ได้นำมารวม

เพราะเล่มนี้

รวมเฉพาะของที่ท่านผู้อื่นบันทึกไว้เท่านั้น

หากมีโอกาส

ก็จะนำมารวบรวมต่อไปท่านที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดได้โดยธัชชัย  ธัญญาวัลย
๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น: