ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

โลกแคบ ๆ


บางครั้ง

เราก็อาศัยอยู่ในโลกแคบ ๆ

ที่นึกว่ากว้างใหญ่ไพศาล

แต่บางครั้ง

โลกที่แคบ

ก็ไม่ใช่โลกที่ตื้น

โลกที่แคบ

อาจจะลึกลงไป

ข้างใต้โลกนั้น

หลายแห่ง

วิทยาศาสตร์ก็สำรวจไม่ถึง

แม้สำรวจถึง

ก็ใช่ว่าจะพบความจริง


ภารกิจของชีวิต

ในแต่ละวัน

ที่ต้องทำ

ต้องเป็น

และต้องอยู่

หลาย ๆ  ครั้ง

มันก็น่าเบื่อ

และวุ่นวาย

กับสิ่งเดิม ๆ

อารมณ์เดิม ๆ

สถานการณ์เดิม

ปัญหาเดิม

และคนเดิม ๆ


นักเดินทาง

ไม่อยู่กับที่

ก็เพราะสาเหตุนี้


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น: