ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ข้าพเจ้าก็เพียงแค่ ตายจากไป


เพราะข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจึงต้องแทนตัวเองว่าข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ชื่นชอบการแทนตัวเองว่า  ผม

ยิ่งไปกว่านั้น

ข้าพเจ้าไม่เรียกผู้อื่นว่า  คุณ

สำหรับข้าพเจ้า

การเรียกเช่นนั้น

มันเป็นความห่างเหิน

หากข้าพเจ้าจะเรียกใครสักคน

ข้าพเจ้าจะเรียกชื่อของเขา

และหากเขาไม่มีชื่อ

ข้าพเจ้าก็ไม่เรียก

เว้นแต่ข้าพเจ้ารู้สึกห่างเหิน

หรือข้าพเจ้าอยากจะห่างเหิน

ข้าพเจ้าจึงจะเรียกคนอื่นว่า  คุณ

ข้าพเจ้าไม่สนใจว่า

สำหรับคนอื่น

มันจะอบอุ่นหวานซึ้งปานใด

เพราะนั่นไม่ใช่ข้าพเจ้า

อดีตอันหวานหอม

ก็มีไว้คิดถึง

และหากมีผู้ใดพร่ำถึงสรรพนามดังกล่าว

ข้าพเจ้าก็ย่อมทราบดีในใจว่า

บุคคลที่กล่าวถึง

หรือความระลึกถึงนั้น

ไม่ใช่ข้าพเจ้า

ไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้า

และไม่จำเป็นต้องเกี่ยว

เพราะไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องรับรู้

แต่หากข้าพเจ้ารับรู้

ข้าพเจ้าก็ควรจะตัดมันทิ้งไปเสีย

เหมือนดังตัดหัวใจของตัวข้าพเจ้าเอง

เพราะข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า

ผู้ซึ่งเย็นชา

ผู้ซึ่งไร้ความห่วงใย

ผู้ไม่มีความอ่อนโยน

ผู้ไร้ซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจกับผู้อื่นใด

และผู้ซึ่งโดดเดี่ยว

นั่นคือข้าพเจ้า


สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเห็น

ข้าพเจ้าก็เพียงแต่ควักลูกตาออกเสีย

สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการได้ยิน

ข้าพเจ้าก็อุดหู

สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากรู้สึก

ข้าพเจ้าก็เพียงแค่

ตายจากไป


Arty House
23  08  2555


ไม่มีความคิดเห็น: