ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคคือชีวิตที่ตายแล้ว


ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคคือชีวิตที่ตายแล้ว

ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้

และข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่า

ใครจะกล่าวคำพูดนี้ก่อนข้าพเจ้าหรือไม่

ข้าพเจ้าสรุปรวมการดำเนินชีวิตเกือบยี่สิบแปดปีของข้าพเจ้าไว้เช่นนี้เอง

มันอาจจะดูโลดโผนไปบ้าง

แต่นั่น

มันก็คือชีวิตของคนหนุ่ม

มนุษย์เช่นข้าพเจ้าพบเจอสิ่งท้าทายมามาก

มากพอที่ข้าพเจ้าจะกล่าวได้ว่า

ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคคือชีวิตที่ตายแล้ว

นั่นแหละ

ปัญหาทั้งหลายทำให้เราต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไข

เมื่อถึงที่สุดแล้ว

แม้มันจะแก้ไม่ได้

แต่มันก็มีทางไปของมัน

ความจริง

การแก้ปัญหาไม่ใช่ประเด็นหลักของชีวิต

แต่การจัดการกับจิตใจเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาต่างหากคือหลักใหญ่

เราจะควบคุมจิตใจเราอย่างไรเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค

ข้อนี้คือสิ่งที่เราต้องมีมากที่สุด

ส่วนวิธีการแก้ปัญหานั้น

เป็นเรื่องขี้หมา


ผู้ที่เจอปัญหาใหญ่หลวงแล้วยังยิ้มอยู่ได้

แม้ไม่อาจแก้ปัญหา ณ ขณะนั้น

ก็ได้ชื่อว่า  เป็นยอดคน

ซึ่งในความเป็นจริงที่ผ่านพบ

ยอดคนมักแก้ปัญหาได้

หากเราเจอปัญหาแล้วจิตใจเรามีปัญหา

นั่นก็เท่ากับว่า

เราก่อปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัว


ชีวิตเกือบยี่สิบแปดปีของข้าพเจ้าล้วนเต็มไปด้วยปัญหา

มันมีปัญหาตั้งแต่เกิด

ข้าพเจ้าเกิดมาด้วยความยากลำบาก

แม่ปวดท้องตั้งแต่หกโมงเช้า

จนกระทั่งสิบเอ็ดโมง

ข้าพเจ้าจึงออกมาเยี่ยมหน้าเผชิญโลก

โลกที่ข้าพเจ้าไม่ตระหนักเลยว่า

มันจะโหดร้ายและทารุณขนาดไหน

แต่นั่นแหละ

เป็นข้าพเจ้าเอง

ที่เลือกจะเกิดมา

ไม่มีใครเลือกให้ข้าพเจ้า

แท้ที่สุด

ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่เกิดก็ย่อมได้

แต่โดยหน้าที่

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องเกิด

และจะต้องเกิดต่อไป

จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด

ข้าพเจ้าย่อมรู้ว่า

จุดสิ้นสุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าอยู่ที่ใด


ปัญหาใหญ่

ก็ย่อมต้องใช้ปัญญาใหญ่

ใครเล่าเป็นผู้เสกปัญญานั้นให้

หากมิใช่เราเอง

ตัวเองเท่านั้นต้องแก้ปัญหาให้ตัวเอง

ผู้อื่นเพียงชี้ทาง

หรือกระตุกชายผ้าแห่งความเขลาที่บังตาเราให้เคลื่อนออก


เพราะชีวิตไม่ใช่ของง่าย

ข้าพเจ้าจึงอาจพูดอีกครั้งหนึ่ง

ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคคือชีวิตที่ตายแล้ว


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๔  ๐๘  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: