ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คารวะมหากวีชั่วขณะเมฆลอยผ่าน

ยินเสียงสายธารร่ำไห้

วิเวกแว่วช้าช้าอาลัย

ว่ากวีผู้ยิ่งใหญ่ย้ายภพสถิต


เสกปี่พาทย์นางหงส์ประจงประสาน

กับกาพย์แก้วกลอนกานท์อันวิจิตร

ไปเห่กล่อมล้อมใจไว้ใกล้ชิด

เป็นสัญญารอยนิมิตประสิทธิ์ศักดิ์


สืบเนื่องนับอนันต์อเนกชาติ

ไม่แคล้วคลาดรจนาภาษาสลัก

รังสรรค์วรรณศิลป์ที่ท่านรัก

ทุกทุกถิ่นพำนักทุกกัลป์กัป


คารวะแด่  มหากวี  อังคาร  กัลยาณพงศ์

ผู้ล่วงลับธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕
ไม่มีความคิดเห็น: