ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด


มนุษย์เรานั้นเชื่อใจได้ยาก

บางคนหน้าเนื้อใจเสือ

บางคนภายนอกดูเงียบขรึม

พูดจาอ่อนหวาน

มีมรรยาทดูเหมือนเรียบร้อย

แต่ภายในร้ายนัก

เว้นแต่ผู้มีเจโตปริยญาณ  แล้วไซร้

ก็หาใครจะรู้ใจผู้อื่นได้นั้นยากนักแล


กับบางคนเรายากจะเดาออก

หากมิใช่เห็นเงาแห่งความชั่วร้าย

อิจฉาริษยา

หรือหวังประทุษร้าย  ครอบศีรษะของเขาอยู่แน่นอนว่า

บุคคลใดก็ตาม

หวังทำร้าย

หวังประทุษร้าย

หวังให้ร้าย

กล่าวร้าย

ว่าร้าย

ด้วยความโกรธเคืองก็ดี

ด้วยริษยา  อาฆาตก็ดี

ด้วยอิจฉาตาร้อนก็ดี

เราก็ควรให้อภัยเขา

ก็เท่านั้น


ตามกฎแห่งธรรมชาติแล้ว

ผู้ใดทำสิ่งใดไว้

ย่อมได้รับผลนั้นตอบแทน

โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว

ไม่ต้องไปข้องแวะ

หรือไม่ต้องไปตัดสินเขาเลย

หากเขาทำเลว

ธรรมชาติก็ย่อมส่งผลอันเลวแก่เขา

หากเขาทำดี

ธรรมชาติก็ย่อมส่งผลอันดีแก่เขา

นั่นหมายความว่า

ทุกสิ่งอย่างให้ผลตามครรลองของมัน

ธรรมชาติจะไม่ให้ผลแก่เขาเลวเพียงเพราะเราไปพูดว่าเขาเลว

และธรรมชาติจะไม่ให้ผลแก่เขาดีเพียงเพราะเราไปพูดว่าเขาดี

ดีเลวเราไม่มีสิทธิ์ตัดสิน

กฎแห่งการกระทำย่อมจะทำงานเอง

นี่คือเหตุผลที่เราควรต้องให้อภัยมนุษยชาติ

ผู้อ่อนแอ

ผู้ขี้ขลาดมนุษย์ผู้ขี้ขลาด

ก็ย่อมแสวงหาลัทธิแก้กรรม

หรือลัทธิลบกรรมอยู่ร่ำไป

จึงเห็นได้ในยุคปัจจุบันนี้ว่า

เจ้าลัทธิประเภทนี้

มีรายได้มหาศาล

ซึ่งจริง ๆ  แล้ว

เราก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอกว่า

เขาแก้กรรมได้

หรือก่อกรรมเพิ่มกันแน่ขอเมตตาไม่มีประมาณจงแผ่ไพศาลไปสู่หัวใจสัตว์ทุกตนเถิด


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๐๑  ๐๘  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: