ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

จดหมาย


เมื่อก่อนนั้น

มีจดหมายหลายฉบับได้ถูกส่งมา

โดยจ่าหน้าซองถึงข้าพเจ้า

การมีจดหมายมาถึงเรา

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น

แม้มันจะเป็นเรื่องธรรมดา ๆ  ก็ตาม

ทุกวันนี้

แม้ไม่มีจดหมายที่เป็นกระดาษ

แต่ก็มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

มาถึง

ทุกวัน ๆ

จดหมายเป็นหมื่น ๆ  ฉบับ

ผ่านเข้ามา

แล้วก็ค้างอยู่

ข้าพเจ้าก็ลืมไปแล้วว่า

บางฉบับนั้น

มันอยู่ตรงไหน

แต่ก็จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่า

มีเรื่องอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

บางทีก็นั่งเสิร์จหาจดหมายเก่า ๆ  ดูบ้าง


ว่าจะจัดทำหนังสือธรรมะออนไลน์อีกสักหนึ่งเล่ม

เอาไว้ว่าง ๆ

คงได้ทำ

เพราะช่วงนี้

งานประจำ

คนเยอะ
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: