ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ใช้ชีวิตช้า ๆ ตื่นเช้า ๆ


ข้าพเจ้าเลิกตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต

มานานแล้ว

เกี่ยวกับ

ชีวิตคืออะไร

ต้องการอะไร

จะเดินไปทางไหน

อะไรคือความสุข

อะไรคือความทุกข์

นั่นไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าเห็นชีวิตอย่างจะแจ้ง

หรือไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูง

หากแต่เป็นพราะ

ข้าพเจ้าค้นพบว่า

ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่ออะไร

จะเกิดอีกหรือไม่

และจะดำเนินชีวิตในรูปแบบใด


แต่แท้แล้ว

ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่า

ชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

เพราะนั่นไม่ใช่อะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องไปรู้

ข้าพเจ้ารู้เพียงแต่ว่า

ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่ออะไร

นั่นก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

และดำรงชีวิตอยู่

ตราบจนกว่าจะละทิ้งสังขารร่างกายนี้ไป


ในระหว่างนี้

ข้าพเจ้าก็ทำอะไรที่ข้าพเจ้าอยากทำ

ด้วยความรัก

ด้วยความชื่นมื่น

และด้วยความกล้าหาญ


ใช้ชีวิตช้า ๆ

ตื่นเช้า ๆ

เรียนรู้ที่จะทำอะไรใหม่ ๆ

ปล่อยวางสิ่งเก่า ๆ

ไว้ในเงาแห่งอดีตกาลธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: