ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ดวงดาวอริยะ : วสันตดิลกฉันท์


ด้วยเคยเวิ่นเว้อเรื่องวสันตดิลกฉันท์

ไปเมื่อนานมานี้เอง

วันนี้ได้ฤกษ์ดี

ก็นำมาลง

ปกติพวกฉันท์นี้

นักกลอนเอาไว้แต่งอวดฝีมือกัน

เรียกว่า  โชว์เทพ  ว่างั้นเหอะ

เพราะบางทีเอามาให้คนทั่วไปอ่าน

ก็อ่านไม่รู้เรื่อง

ศัพท์แสงอิรุงตุงนัง

ข้าพเจ้าคิดว่า

ฉันท์นี่แหละ

เป็นต้นกำเนิดภาษาวิบัติ (ฮา)


แต่ที่เอามาลงนี้

ไม่ได้เอามาโชว์เทพ

แต่เอามาโชว์ห่วย

ให้ท่านได้สดับ-ทัศนา

ว่าข้าพเจ้าแต่งได้วิบัติเพียงใด

หึหึ




ดวงดาวอริยะ

ดินแดน ณ ดวงอริยะดาว
บ่มิพราวและพร่างพราย
ฤๅแสงรวีสุริยะฉาย
ศศิไซร้ก็ไป่มี
ดาราระยิบระยะระยับ
สิประดับสกาวสี
สาดส่องนภาทิฆรุจี
ก็บ่ห่อนบ่หาเห็น ฯ

พร้อมเพรียบผิเพียงพิชยจิต
สุจริตสงบเย็น
แจ้งแจ่มกระจ่างดุจะตะเว็น*
ขณะจ้าจรัสสรวง ฯ

ดุจแดนเสวยปรมสุข
นิรทุกข์ทะลวงลวง
ดุจแดนพระผู้วิทุรปวง
จรแล้วบ่คืนหวน
ดุจแดนอดีตสตปุรุษ
ปริสุทธิ์กิเลสตรวน
ตรึงผูก-สลัด...สริตทวน
ลุวิสิฐ,สถิตสึง
ดุจแดนหทัยวิสยชาติ
ปุถุชนมิคาดถึง
ตรากตรึกตรำตรองมนคะนึง
ภวภาพปลาตหาย ฯ

ดินแดน ณ ดวงอริยะดาว
บ่มิพราวและพร่างพราย
ฤๅแสงรวีสุริยะฉาย
ศศิไซร้ก็ไป่มี ๚๛

ธัชชัย  ธัญญาวัลย
แก้ไขล่าสุด 07/09/2552

*หมายถึง ตะวัน ( ถิ่นอีสาน )

ไม่มีความคิดเห็น: