ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ชั่วครู่ยามของความว้างไหว

ทดลอง อัพเดทบล็อกจาก iPad
ก็พบว่า
ความสามารถในการพิมพ์นั้น
ยังด้อย
กว่าการอัพเดทด้วย
MacBook อยู่มาก
แต่ก็เหมาะสม
กับชีวิตที่ต้องการความเรียบง่าย

ไม่ได้เข้าเว็บหลายวัน
เพราะยังติดปัญหาเรื่องการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานที่ใหม่
ซึ่งคาดว่าคงต้อง
ใช้เวลานานพอสมควร

เอาไว้เมื่อปรับตัวได้แล้ว
จะกลับมาเล่าเรื่องที่นี่อีกครั้ง


Arty  House
5 กันยายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น: