ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เติบโตหรือต่ำเตี้ยไปเพียงใด


บางคนนั้น

เอาบางเรื่อง

ที่เล็ก ๆ

ไปเป็นเรื่องใหญ่

แต่เรื่องใหญ่ ๆ

กับมองไม่เห็น

ก็เลยไม่รู้ด้วยซ้ำ

ว่าเรื่องใหญ่นั้น

เขามองว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่า


บางแห่งบางเวลา

บางสถานที่

บางคน

และบางใคร

ก็บางอารมณ์แตกต่างกันไป


ฝืนตื่นขึ้นมาแต่ย่ำรุ่ง

เผื่ออาจพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่

ให้คงสภาพ

ไปจนกว่า

จะได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์

อันเป็นเรื่องชวนหัว


หากบางสิ่งไม่ใช่ของบางคน

และบางคนไม่ใช่ของบางใคร

ก็อาจจะมีบางใคร

ไปไหนกับบางคน


แวะซื้อของบางอย่างที่บางสถานที่เมื่อวันก่อน

และบางอย่าง  ณ  สถานที่เดียวกัน

ก็ให้ความรู้สึก

หรือรสชาติคนละอย่าง

เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ควรขบคิด

แต่เรื่องบางเรื่องก็ควรขบคิดให้มาก


มีเรื่องอยู่หลายเรื่อง

ที่เตรียมตัวร้อยเรียงตัวตน

เป็นต้นเรื่องของอีกหลายเรื่อง

เพื่อที่ว่า

จะทำให้เกิดเรื่องเล่าบางเรื่อง


บทเพลงพิศวาทอันน่าหดหู่

บางครั้งก็เงียบเหงา

บางเสียง

ก็เป็นเพียงเสียงบาง ๆ

ที่เบา ๆ

และบ้าบอ

พอที่จะแกล้งทำเป็นใบ้

คือ

ไม่กล่าวถึง


การคัดลายมือตัวบรรจง

เป็นอีกประการหนึ่ง

ที่ควรทำเมื่ออายุมากขึ้น

และหากว่า

เรามีลายมือที่เคยคัดตัวบรรจง

ตอนเป็นเด็ก

ที่อาจซุกซ่อนอยู่ในกระดาษบาง ๆ

เหลือง ๆ

ณ  บางตู้หรือบางเตียง

ก็ควรเอามาเทียบกันดู

แล้วเราก็จะรู้ว่า

เราเติบโต

หรือต่ำเตี้ย

ไปมาก

น้อย

เพียงใดArty  House
10  09  2012ไม่มีความคิดเห็น: