ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เสียชาติเกิด


คนที่มันไม่มีหลักใจ

ไม่มีหลักคิด

เรียกว่าเป็นคนหลักลอย

ไม้หลักปักขี้เลน

ไม่รู้จักฝึกสติ

ไม่รู้จักฝึกสมาธิปัญญา

เวลาเจอปัญหาอะไรเข้ามา

ทั้งที่บางครั้งเล็ก ๆ  น้อย ๆ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง

ก็พล่าน

ดิ้นพรวด ๆ  เหมือนปลาโดนน้ำร้อน


บางคนเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีอายุ

เรียนหนังสือมาเยอะเสียเปล่า

แต่ไร้สติ

เขาจูงจมูกอะไรก็หูเบาเชื่อเขาไปเสียหมด

ขี้ขลาดตาขาว

เป็นผีบ้าผีบอ

อย่างนี้ใช้ไม่ได้

เป็นมนุษย์ผู้ไม่ครบองค์เต็มของความเป็นมนุษย์

เสียชาติเกิด

อย่างนี้ตายไป

ชาติหน้าไปเกิดใหม่เป็นหมาเป็นแมวเสียดีกว่า

อย่าเกิดมาเป็นคนให้ได้เจอกันอีกเลย


Arty House
08 09 2555

ไม่มีความคิดเห็น: