ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แค่พูดถึงความในใจอะไรสักอย่าง


แค่ถามถึงความรับผิดชอบ

ที่บางใครควรจะมอบผู้อื่นบ้าง

แค่ถามถึงมนุษยธรรมอันเบาบาง

ไม่ได้ถามถึงความว่าง-สุญตา


แค่ถามถึงศักดิ์ศรีชีวิตหนึ่ง

ไม่ลึกซึ้งถึงนิพพานเกินประมาณค่า

แค่ถามถึงความเป็นอยู่ธรรมดา

ที่ไม่ได้หรูหราหรือฟุ้งเฟ้อ


แค่ถามถึงสุขภาพที่ควรสุข

ที่มีทุกข์ระบัดระบาย, ไม่เพ้อเจ้อ

แค่ถามถึงความจริงใจอันพึงเจอ

ใช่ละเมอถึงสัจธรรมล้ำเลิศลึก


แค่พูดถึงความในใจอะไรสักอย่าง

แค่โกรธบ้างหงุดหงิดบ้าง-(มีความรู้สึก)

แค่นึกถึงอะไรอะไรที่ควรนึก

แค่ตรองตรึกในความตรึกที่ควรตรอง


เพราะชีวิตหนึ่งชีวิตใช่หนึ่งชีวิต

หนึ่งอาจโยงไปลิขิตชีวิตสอง

หนึ่งชีวิตใช่หนึ่งคนที่ครอบครอง

เพราะชีวิตหนึ่งอาจต้องเลี้ยงหลายชีวิต


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
ณ  สถานที่ลึกลับในบางแสน  ชลบุรี