ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พุทธทำนายกับผู้ทำลายพระศาสนา


สุบินนิมิตข้อที่  ๑๑

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่ง

เอาแก่นจันทน์แดงอันมีค่าราคาแพง

ไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว

ซึ่งไม่สมค่าราคากันเลย


พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น

คนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา

จะเขียนเป็นตำราเพื่อออกจำหน่ายขายกิน

เอาพระธรรมคำสอนของตถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกลอน

เพื่อผลประโยชน์ของตน  แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัล

ค่ากัณฑ์เทศน์"อนาคตต่อไปในภายภาคหน้า"  ก็คือปัจจุบันนี้เอง

เราจะเห็นหนังสือธรรมะเกลื่อนตลาดหนังสือ

เกลื่อนร้านหนังสือ  ร้านสะดวกซื้อ

เอาพุทธประวัติไปทำหนังทำภาพยนตร์

นัยหนึ่งก็อ้างว่า

เพื่อเผยแผ่ศาสนา

การเผยแผ่ศาสนาที่แท้จริง

ตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงพากระทำนั้น

เป็นอย่างไร

อันนี้เราต้องพิจารณา

ไม่ใช่ทำดีผสมชั่ว  กลั้วเกลือกราคะ

หาผลประโยชน์ใส่ตัว

แล้วก็อ้างเผยแผ่ศาสนาบังหน้า


นอกจาก  "เนื้อหา"  แล้ว

"รูป"  หรือ  "สัญลักษณ์"  แห่งพระพุทธเจ้า

ก็ถูกเอามาทำมาหากินกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมือง


นี้แหละที่เป็น  "แก่นจันทน์แดงแลกนมเปรี้ยว"

ของสูงค่า  ไม่รู้ค่า  ไม่รู้ประโยชน์สูงสุด

คิดแต่จะเอาไปทำมาหากินอย่างเดียว

เป็นเหลือบริ้นศาสนา

เป็นเปรตในคราบนักบุญ


แล้วนับวันก็จะมีมากขึ้น

เพราะคนถูกสอนให้คิดบวกแบบถูลู่ถูกัง

ถูกจำกัดกรอบการคิด

ถูกจำกัดการใช้วิจารณญาณ

คิดวิพากษ์  คิดสังเคราะห์  ไม่เป็น

ไม่มีโยนิโสมนสิการ

เอาง่ายเอาสบายเข้าว่า

สุขนิยม  เพ้อเจ้อนิยม


สุดท้าย

ผู้ทำลายศาสนา

ก็คือหมู่คนที่เรียกว่า

"ชาวพุทธ"

นั่นเอง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: