ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ก็ไม่มีเลย


บางครั้ง

หรือหลายครั้ง

บางขณะ

หรือหลายขณะ

ก็มีเรื่องราวหลากหลายมาให้นึกคิด

และนึกเขียน

แต่บางขณะ

ก็ไม่มีเลย


Arty House
02  11  2555

ไม่มีความคิดเห็น: