ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ดังเงาพรายฉายเงาให้เราเห็น


ดังสายธารที่ไหลผ่านใจแก้ว

ก็ล้วนแล้วทรายมีดกรีดผิวสวย

ดังเวลาที่รื่นเริงในงงงวย

ก็ล้วนด้วยความหลงในกรงทิพย์


กระหนกทองทาบรักทวิลักษณ์

ประจงสลักซ่อนไว้ไม่ยื่นหยิบ

เมื่อมือต้องใจเต้น-เซ่น...เลือดซิบ

เป็นพลอยดาวไหวระยิบเย้าระยับ


ดังเงาพรายฉายเงาให้เราเห็น

มิใช่เป็นรูปทรงให้คว้าจับ

ดังหมอกต้องแดดสายก็หายวับ

ใช่น้ำฝนให้รองรับไว้ดื่มกิน


จึงจะเชื่ออะไรในโลกนี้

จึงจะมีอะไรอะไรหมดทั้งสิ้น

ดินแล้วลมลมแล้วน้ำน้ำแล้วดิน

ก็กลืนกลายคายกินกับเปลวไฟธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
จันทบุรี