ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

กัลยาณมิตรเพียงหนึ่งก็เพียงพอ

นาน ๆ  ทีจะได้นอนตื่นสาย

และอยู่กับห้อง

แท้จริงของชีวิต

เราก็ควรอยู่กับบ้าน

หรืออยู่กับเคหสถาน

เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่รื่นเริงภายนอก

หากอยู่กับภายใน


วันก่อนมีคนถามว่า

อยู่คนเดียวไม่เหงาหรือ

และมีคำพูดคล้ายกับว่า

กลัวข้าพเจ้าจะเหงาเพราะอยู่คนเดียว

ข้าพเจ้าไม่ตอบ

แท้แล้ว

ข้าพเจ้าชอบอยู่คนเดียวเป็นที่สุด

ไม่มีความเหงาเมื่ออยู่คนเดียว

อาจจะมีเพื่อนร่วมสนทนาบ้าง

หนึ่งหรือสองคน

ในบางโอกาส

นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิต


มีคำกล่าวว่า

มิตรห้าร้อยยังน้อยนัก

ศัตรูเพียงหนึ่งก็มากเกิน

หากสำหรับข้าพเจ้า

กัลยาณมิตรเพียงหนึ่งก็เพียงพอ

ศัตรูเราไม่อาจห้าม  จะมากเท่าไหร่  ก็เป็นเรื่องของศัตรู


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: