ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฟังสักแต่ว่าฟัง


ในหลาย ๆ  ครั้งนั้น

เราก็ไม่อาจเชื่อใจใครสักคน

หรือในแทบทุกครั้ง

เราอาจทำได้เพียงแต่

ฟัง  และ  ฟัง

โดยปราศจากการตัดสิน

ว่าดีหรือชั่ว  ถูกหรือผิด

เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์

ความจริงหรือความเท็จ


เพราะหากเราฟัง

แล้วต้องสืบหาว่าจริงหรือเท็จ

ถูกหรือผิด

ดีหรือชั่ว

เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ก็จะผิดหวัง

และเมื่อผิดหวัง

ก็เป็นทุกข์

ฟังสักแต่ว่าฟัง

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ละเลย


Arty  House
21  11  2555
ไม่มีความคิดเห็น: