ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เพ้อเจ้อนิยม


เพราะคนเราแตกต่างกัน

เราจึงไม่ควรสั่งสอนใครให้เชื่อตามเรา

หรือทำตามอย่างเรา

เว้นแต่เขา

จะอยากทำ

หรือแสวงหาที่จะทำ

ในแนวทางที่คล้ายกับเรา


พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์

พระองค์ย่อมตรวจตรากรรมของสัตว์ทั้งหลาย

ตรวจดูอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตของสัตว์ทั้งหลาย

เรียกง่าย ๆ  ว่า

ดู  "บารมี"  ของสัตว์ทั้งหลาย

ว่าสัตว์ใด  หมู่ใด  เหล่าใด  ควรจะได้ฟังธรรม

หากว่าบุคคลใดไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อธรรมะเลย

พระองค์ก็ไม่โปรด  คือ  ชักสะพานเสีย

นี่ว่ากันตามขนบของพระพุทธเจ้า

และพระสาวก

ไม่เหมือนปัจจุบัน

ที่ใครพอเริ่มรู้ธรรมะหน่อย

ตั้งตนเป็นเจ้าสำนัก

เที่ยวป่าวประกาศ

ว่าตนปฏิบัติธรรมดีเลิศอย่างนั้นอย่างนี้

เลยเถิดไปจนถึง

ออกหนังสือหนังหา

เพื่อเสาะแสวงสาวกกันให้รึ่ม

แล้วอ้างว่า

เพื่อเผยแผ่ศาสนา

คนตาดีเขาไม่ใส่ใจ

คนตามัวก็โดนชักจูงเข้าลัทธิบ้างอะไรบ้าง

สุดท้ายได้ผลเป็นความทุกข์

แล้วก็มาด่าว่า

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ของจริง


เดี๋ยวนี้ลัทธิเพ้อเจ้อนิยมสุดโต่ง

ถึงขนาดกับกล่าวหาว่า

คนที่อยู่เฉย ๆ

คือคนที่ร่วมทำผิดกับโจร

หรือคนที่อยู่เฉย ๆ  คือคนชั่วคนในโลกทุกวันนี้ตรรกวิบัติไปมาก

เพ้อเจ้อไปมาก

จับแพะชนแกะ

อ้างเอาคำพระพุทธเจ้าไปเข้าลัทธิตน

เพื่อหวังผลลาภสักการะ

พุทธพาณิชย์  หวังค้าขายหากำไรมาปรนเปรอกามสุข

แล้วอ้างว่า

นี่แหละ

ทางสายกลาง

ก็ไม่รู้ว่ากลางอะไร


Arty  House
27  11  2555
ไม่มีความคิดเห็น: