ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความลวงของข้าพเจ้าและเรื่องราวตอแหลอื่น ๆ


เรื่องราวในบล็อกข้าพเจ้านั้น

แท้แล้วหาได้เชื่อถือได้ไม่

บางครั้งบางครา

ข้าพเจ้า

ก็เล่าเรื่องจริงผสมเท็จ

ความจริงไม่ใช่บางครั้งบางครา

แต่แทบทุกครั้ง

เอาเป็นว่า

ทุกครั้งเลยก็ได้

ล้วนแล้วแต่ความลวงทั้งหมดทั้งสิ้น


คิดดูง่าย ๆ

ใครจะมาเล่าเรื่องจริงให้ชาวบ้านรู้อะไรนักหนา

เพราะชีวิต

มันก็เหมือนนิยายเรื่องหนึ่ง

เหมือนเรื่องสั้นหลาย ๆ  เรื่อง

หรืออาจเป็นเหมือนบทกวี

สุดท้าย

ก็กลายเป็นเรื่องเล่าขาน

หากเหล่านั้น

ผู้คนชื่นชอบ

ชีวิตของบางคน

เรื่องเล่าของเขา

ถูกกล่าวขาน

พูดถึง

และเล่าต่อ

มากกว่าเรื่องจริงของเขาเสียอีก


ง่วงนอน


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
ไม่มีความคิดเห็น: