ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความไม่ยุติธรรมก็คือความยุติธรรม


ผู้ไร้ซึ่งเมตตาต่อผู้อื่น

ก็ย่อมได้รับความไร้เมตตา

ผู้ซึ่งทำร้ายผู้อื่น

ก็ย่อมได้รับการทำร้าย


กาลเวลาย่อมอำนวยผล

แด่การกระทำทั้งปวง

ของสรรพสัตว์ทั้งปวง


ขอสันติสุขจงเป็นของสัตว์ทั้งหลายเถิดธัชชัย  ธัญญาวัลย
๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: