ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Endless Love


เมื่อได้ยินท่วงทำนองเช่นนี้

ข้าพเจ้ามักนึกถึงตึกทึบทึม

ในฤดูหนาว

อากาศเย็นและมัวซัว

ตรอกแคบ ๆ

หิมะ

และคู่รักที่กำลังจะตายจากกัน

หากไม่มีวันเลิกร้าง
Arty  House
29  11  2555


ไม่มีความคิดเห็น: