ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เสเลเมา กับภาพพจน์อันวิจิตร พร้อมคำแปล(มั่วๆ)ของข้าพเจ้า


เสเลเมาเป็นชื่อเพลงเพลงหนึ่ง


ของ  จรัล  มโนเพ็ชร


ข้าพเจ้าชอบพลงนี้เป็นพิเศษ


ไม่เพียงแต่ท่วงทำนอง


หากเป็นภาษาอันวิจิตร


ที่ให้ภาพพจน์


และมีความลึกซึ้งในถ้อยคำง่าย ๆ


ภาษาของเพลงนี้เป็นภาษากวี


ความจริงแล้ว


ส่วนใหญ่ของเพลง


เป็นเพลงที่  "ครูรอด  อักษรทับ"


แต่งขึ้น  เพื่อการ  "ฟ้อนเงี้ยว"


มีว่า"เขี้ยวลายสารโถ่ต้มเน้อ
พี่บ่หย่อน เมียงนาง น้องโลม
ยาลำต้มโตยสู พี่เมา แหล่"

"อะโหลโลโล ไปเมืองโก โตยพี่เงี้ยว
หนทางคดเลี้ยว ข้าน้อง จะเหลียวถาม
หนทางเส้นนี้ เปนถนน ก็เมืองพาน
เฮยพ่อเฮย ผ้าสีปูเลย พาดเกิ่งตุ๊มเกิ่ง
เสเลเมา บ่าเดี่ยว เปิ๊กเซิก
ข้ามน้ำเลิ้ก ก็บ่ได้ขอด สายถง
หนามเก๊ดเก๊า มาจ่องมาขน  ก็แมวโพง
ต๋าวันลง เจ้นจะแผว ต๋าฝั่ง
เสเลเมา บ่าเดี่ยว ป๊อกซ็อก
เหล้นพ้ายป๊อก ก็เสตึงลูกตึงหลาน
เหล้นไปแถมหน้อย ก็เสตึงปิ่นตึงลาน
เนาะพี่เนาะ จะขี่เฮือเหาะ ขึ้นบนอากาศ
อะโหลโลโล ส้มบ่าโอ จิน้ำพริก
เหน็บดอกปิ๊กซิก มาแป๋งตาเหลือก ตาแล
ไปทางปู๊น เป๋นประตู ก็ท่าแพ
งานนักแก อะโหลโลโล แม่ฮ้างแม่หม้าย"

ถ้าไปดูเนื้อเพลงของ  จรัล  มโนเพชร


ก็จะเห็นว่า


เกือบทั้งหมดคล้ายกัน


ตัดแต่งนิดหน่อย


และแต่งเพิ่ม


ท่อนแรก  กับ  ท่อนสุดท้าย


ซึ่งแท้ ๆ  แล้ว

ท่อนสุดท้ายนี้

ก็มาจากเพลงเงี้ยวเพลงอื่นอีกนั่นเอง

"ไก่แจ้ขันเหน่อกุ้ง
นกยูงขันเหน่อฮ้อย
ก้อยคานี้ไผจักมาตัดบ่ม  แล

อะโลโลโล
ไปเมืองโกตวยปี้เงี้ยว
หนตางก๊ดเลี้ยว
ข้าน้อยจักขอถาม
หนตางเส้นนี้
เป็นถนนก่เมิงพาน
เฮยป้อเฮย
ผ้าสีปูเลยปาดเกิ่งตุ้มเกิ่ง

เสเลเมาบ่าเด่วเปิ๊กเซิก
ข้ามน้ำเลิ้ก
ก็บ่ได้ขอดสายโถง
หนามเก็ดเก๊า
มาจ่องเอาขนก่แมวโพง
ต๋าวันลงเจ้นจะแผวต๋าฝั่ง

เสเลเมา
บ่าเด่วป๊อกซ็อก
ไปเล่นพ่ายป๊อก
ก่เสเติงลูกก่เติงลาน
เล่นไปแหมน่อย
ก่เสเติงปิ่นก่เติงลาน
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
จักขี่เฮือเหาะขึ้นบนอากาศ

อะโลโลโล
ส้มบ่ะโอจิ๊น้ำพริก
เหน็บดอกปิ๊กซิก
มาแป๋งต๋าเหลิกก่ตาแล
ไปตางปู๊นเป็นปะตู๋ก่ตาแป
งามนักแก
อะโลโลโล แม่ฮ้าง แม่ม่าย

เคียวลาสันโถ่ตมเน้อ
ปี้บ่หย่อนเมียงมางน่อโล
ยาลันตมตวยสูปี้เล้า  แล

เสเลเมา
บ่าเด่วป๋านกวาง
ไปเซาะซื้อช้าง
ก่ได้ปู๊เอกงาขาว
เอาไปลากไม้
ตี้เจงแสนก่เจงดาว
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
ผักกาดเกาะจิ๊น้ำพริกหนุ่ม"


ต่อไปนี้เป็นคำแปล

ที่ข้าพเจ้าแปลเอง


โดยอาศัยความรู้จากภาษาถิ่นบ้าง


และความรู้จากอินเตอร์เน็ตบ้าง


ความเห็นส่วนตัวบ้าง


ซึ่ง


เชื่อถือได้บ้าง  ไม่ได้บ้าง


555

ไก่แจ้ขันเหน่อกุ้ง
นกยูงขันเหน่อฮ้อย
ก้อยคานี้ไผจักมาตัดบ่ม  แล

ไก่แจ้ขันเหนือคุ้ง(น้ำ)
นกยูงขันเหนือห้วย
กล้วยเครือนี้ใครจะมาตัดบ่ม

อะโลโลโล
ไปเมืองโกตวยปี้เงี้ยว
หนตางก๊ดเลี้ยว
ข้าน้อยจักขอถาม
หนตางเส้นนี้
เป็นถนนก่เมิงพาน
เฮยป้อเฮย
ผ้าสีปูเลยปาดเกิ่งตุ้มเกิ่ง

อะโลโลโล  นั้น  ไม่มีคำแปล  

คล้าย ๆ  คำขึ้นต้นเพลงไทยเดิม  


หรือหมอลำ  ที่ต้องว่า  "โอละนอ"  


อะไรทำนองนี้


ไปเมืองโกกับพี่ชาวเงี้ยว

หนทางคดเคี้ยวข้าน้อยจักขอถาม
หนทางเส้นนี้เป็นถนนเมืองพาน
เฮ้ย  พ่อ  เฮ้ย
ผ้าสีปูเลยพาดครึ่งห่มครึ่ง

ปูเลย  นั้นคือสมุนไพรชนิดหนึ่ง  คล้ายขมิ้น  ปูลอย  หรือ  ว่านไฟ  ก็ว่า


แต่ที่เราคุ้นเคยกันที่สุดคือ  ไพล  นั่นแล


ผ้าสีปูเลยป้าดเกิ่งตุ้มเกิ่ง


ก็คือ  ผ้าสีไพล  พาดครึ่ง  ห่มครึ่งเสเลเมาบ่าเด่วเปิ๊กเซิก
ข้ามน้ำเลิ้ก
ก็บ่ได้ขอดสายโถง
หนามเก็ดเก๊า
มาจ่องเอาขนก่แมวโพง
ต๋าวันลงเจ้นจะแผวต๋าฝั่ง

เสเลเมา  ตอนนี้เปิ๊กเซิ้ก  (ซะแล้ว)
ข้ามน้ำลึกไม่ได้มัดปากย่าม
หนามเก็ดเก๊ามาดึง (เกี่ยว) ขนแมวโพง
ดวงอาทิตย์ตกจึงจะถึงฝั่ง

เปิ๊กเซิ้ก  แปลว่า  พะรุงพะรัง  ยุ่งเหยิง  

คำว่า  ขอดสายโถง  นั้น


ถ้าจะเอาลักษณะจริง ๆ  ก็คือ


มัดปากย่ามในลักษณะขมวดปม


เก็ดเก๊า  เป็นพืชชนิดหนึ่ง  มีหนามเยอะมาก


บางคนว่า  เป็น กุหลาบป่า


เก็ดเก๊านี้  หนามใหญ่ยาวมาก  


ขนาดถึงกับมีความเชื่อกันว่า


แมวโพง  (คือ  แมวผี)  กลัวพืชชนิดนี้


ไม่กล้ากระโดดข้ามเลยทีเดียว


จ่อง  แปลว่า  เกี่ยว  หรือ  ดึง


ภาพพจน์อันวิจิตร  ของท่อนนี้ก็อยู่ที่หนามเก็ดเก๊า
มาจ่องเอาขนก่แมวโพง

ซึ่งลักษณะนี้เป็นบุคลาธิษฐาน


ทั้งเป็นอุปมาด้วย


ทำนองเหมือนดังว่า  หนามเก็ดเก๊านี้มีชีวิต


เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด


และ (ราวกับ)จะมาดึงเอาขนแมวโพง


นึกเห็นภาพแล้ว  


สยองใช่เล่น
เสเลเมา
บ่าเด่วป๊อกซ็อก
ไปเล่นพ่ายป๊อก
ก่เสเติงลูกก่เติงลาน
เล่นไปแหมน่อย
ก่เสเติงปิ่นก่เติงลาน
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
จักขี่เฮือเหาะขึ้นบนอากาศ

เสเลเมาตอนนี้  (เปียก)มะล่อกมะแล่ก  (ซะแล้ว)
ไปเล่นไพ่ป๊อกก็เสียทั้งลูกทั้งหลาน
เล่นไปอีกหน่อยก็เสียทั้งปิ่นทั้งต่างหู
เนาะเจ้าพี่เนาะ  จะขี่เครื่องบินขึ้นบนอากาศ

(บาทสุดท้ายนี้มีนัยว่าอย่างไร  ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาเอง)อะโลโลโล
ส้มบ่ะโอจิ๊น้ำพริก
เหน็บดอกปิ๊กซิก
มาแป๋งต๋าเหลิกก่ตาแล
ไปตางปู๊นเป็นปะตู๋ก่ตาแป
งามนักแก
อะโลโลโล แม่ฮ้าง แม่ม่าย

กินส้มโอ  (ส้มบ่ะโอ)  กับน้ำพริก
ทัดดอกปิ๊กซิกทำตาชะมดชะม้อย
ไปทางโน้นเป็นประตูท่าแพ
งามมาก  สาวแม่หม้าย (และแม่ม่าย)

เคียวลาสันโถ่ตมเน้อ
ปี้บ่หย่อนเมียงมางน่อโล
ยาลันตมตวยสูปี้เล้า  แล

อันนี้ภาษาเงี้ยว (มั้ง)  แปลไม่ออก
เพราะอักขรวิบัติด้วยส่วนหนึ่ง
ไม่อยากเดา
ปล่อยไว้ให้ท่านผู้รู้ช่วยแปลนะครับ
555

เสเลเมา
บ่าเด่วป๋านกวาง
ไปเซาะซื้อช้าง
ก่ได้ปู๊เอกงาขาว
เอาไปลากไม้
ตี้เจงแสนก่เจงดาว
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
ผักกาดเกาะจิ๊น้ำพริกหนุ่ม"

เสเลเมา  ตอนนี้เป็นควาญ(ซะแล้ว) 

ไปหาซื้อช้าง
ก็ได้ผู้เอก  ( คือ  ตัวที่ดี  )  งาขาว
เอาไปลากไม้ที่เชียงแสน  เชียงดาว
เนาะพี่เนาะ
กินผักกาดเกาะกับน้ำพริกหนุ่ม

ผักกาดเกาะ  คือ  ผักกาดที่ปลูกริมแม่น้ำ


ที่นี้บางคำข้าพเจ้าอาจแปลผิด


เพราะถ่ายเสียงเป็นอักษร

บางครั้งมันก็เป็นอักขรวิบัติ

พยายามหาคำแปลที่ถูกต้อง

หากผิดพลาดก็ขออภัยลงเพลงให้ฟัง  ๒  เวอร์ชั่น

อันหนึ่งเนื้อแบบแรก

อีกอันเนื้อแบบสอง  (คือ  ของ  จรัล  มโนเพ็ชร)

ความคิดอย่างหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวก็คือ

จรัล  มโนเพ็ชร   น่าจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕


ป.ล.  เวอร์ชั่นอื่น ๆ  หาฟังเองได้ใน  youtube  ครับ  ^^


ไม่มีความคิดเห็น: