ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ยุติธรรม


การให้อภัยแล้วปล่อยวาง

กับการปล่อยโดยยังตัดใจไม่ได้

และการปล่อยเพราะลืมเลือนนั้น

แตกต่างกัน


เมื่อหลายวันก่อน

ข้าพเจ้าได้มีโอกาส

ตรึกตรอง

ถามไถ่

และพิจารณาชีวิตในอดีตของตน

มีเหตุการณ์หลายอย่าง

ที่บุรุกเข้ามา

และยุยงให้เราเป็นคนใจดำอำมหิต

มีหลายอย่างที่คอยกล่อมให้เราเป็นคนอาฆาตพยาบาท

สอนให้เราแค้นอกแค้นใจ

และสนับสนุนให้เราเอาคืน


ข้าพเจ้าถูกมารร้ายรุมทึ้งอยู่เป็นระยะเวลานาน

จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องสะสาง

มีหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาสติปัญญา

และความมีสมาธิ

ต้องอาศัยความหนักแน่น

แม้ว่า

ในทางโลกแล้ว

การเรียกร้องความยุติธรรมคือสิ่งที่ควรต้องทำ


หากพิจารณาในแง่ธรรมะ

ย่อมมีความแตกต่าง

ยุติธรรม

คือธรรมอันเพื่อความยุติ

ความยุติคืออะไร

ยุติอะไร

ยุติแค่ไหน

ธรรมนั้นคืออะไร

สุดท้ายแล้ว

เมื่อเราได้พิจารณา

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่

คุณค่าของความดีความงาม

คุณค่าของปรมัตถสัจจะ

ธรรมอันเป็นไปเพื่อความยุติ

นั้นก็คือ

การให้อภัยนั่นเอง

สติธรรมปัญญาธรรมย่อมบอกเรา

ย่อมสอนเรา

ย่อมชี้ทางแก่เราว่า

ให้อภัยเถิด

ปล่อยวางเถิด

แล้วทุกอย่าง

จะยุติ

ผู้ที่ยังยุติธรรมให้บังเกิดได้

ย่อมเป็นสุข

ยุติธรรมนี้

ไม่ใช่ธรรมของคนอ่อนแอ

ไม่ใช่ธรรมของคนขี้ขลาด

แต่เป็นธรรมของผู้กล้า

ต้องใช้ความกล้าหาญ

เป็นธรรมของผู้ใหญ่ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: