ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ลัทธิบ้า


พวกที่เชื่อว่าโลกจะแตกนี้

เป็นลัทธิบ้า

คือหลักลอย

ไม่มีหลักในการพิจารณา

ว่าด้วยเรื่องอะไรควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ

เรียกง่าย ๆ  ว่า

ขาดสติปัญญาที่ถูกต้องชอบธรรม


และแท้ที่จริงข้างในเบื้องลึก

ก็คือ

กลัว

มันไม่มีอะไรจะทำร้ายมนุษย์ได้เท่าความขลาดกลัวของตัวเอง

แต่ก็เพราะความขลาดกลัวนี่เหมือนกัน

ที่ทำให้มนุษย์สามารถยกระดับจิตของตนขึ้นมาได้


ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

รู้จักชีวิตบ้างอะไรบ้าง

เราก็จะไม่หวั่นเกรงต่อคำว่า

โลกจะแตกเลย


ต่อให้ไม่มีพรุ่งนี้

หรือไม่มีอะไร

ก็ไม่กระวนกระวายธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: