ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

หาเช้ากินค่ำ


ข้าพเจ้าทำงานเป็นรายวัน

หมายความว่า

หากวันใดข้าพเจ้าไม่ได้ทำงาน

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เงินในวันนั้น

หนึ่งเดือนมีสามสิบวัน

หรือหนึ่งเดือนมีสามสิบเอ็ดวัน

หากข้าพเจ้าทำงานยี่สิบวัน

ก็ย่อมได้รับเงินยี่สิบวัน

ทำงานสิบวัน

ก็ได้รับเงินสิบวัน

ข้าพเจ้าไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลใด ๆ

นอกจากสิทธิ์บัตรทอง

ซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนทั่วไป

ไม่มีสวัสดิการบริษัท

ไม่มีประกันสังคม

ถ้าจะเทียบกับอาชีพอื่น

ก็ไม่ต่างอะไรจากกรรมกร

ที่หาเช้ากินค่ำ


ดังนั้น

การหยุดงานของข้าพเจ้าสักวันหนึ่ง

ข้าพเจ้าก็ย่อมต้องคิดให้ดี

ต้องคิดแล้วคิดอีก

ต้องคิดเยอะ

เพราะมันหมายถึงอีกหลายชีวิต

ที่ข้าพเจ้าต้องดูแล

หากมีเพียงชีวิตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า

ก็หาได้สนใจอะไรไม่

ข้าพเจ้าไม่กินข้าวสักเจ็ดวัน

ข้าพเจ้าก็ยังอยู่ได้


บางครั้งเรื่องราวที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างหนึ่ง

คนที่ไม่ได้มีชีวิตอย่างนั้น

ก็ไม่เข้าใจ

หรือบางครั้ง

เข้าใจ

แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ  แล้ว

ก็หาได้เข้าถึงไม่Arty House
2  12  2555

ไม่มีความคิดเห็น: