ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บันทึกของชายเฒ่า : Diary of a Mad Old Man


"...สมมุติว่ามีผู้หญิงสองคนคือ  เอ  และบี  ที่สวยพอ ๆ  กัน  
เป็นที่ถูกรสนิยมผมในเรื่องความงามพอ ๆ  กัน  เอเป็นคนจิตใจ
ดี  ซื่อสัตย์  และช่างเอาอกเอาใจ  บีเป็นคนใจร้าย  ปลิ้นปล้อน
แต่ฉลาด  ถ้าถามว่าผมชอบคนไหนมากกว่า  ผมก็ตอบได้อย่างมั่น
ใจเลยว่า  สำหรับช่วงวัยนี้  ผมชอบบี  แต่ที่สำคัญ  ความสวย
ของหล่อนต้องไม่น้อยกว่าเอด้วย..." -Junichiro Tanizaki
บันทึกของชายเฒ่า (Diary of a Mad Old Man)  สุดาพร แปล 
สนพ. บ้านหนังสือ


สำหรับชายเฒ่า  อาจจะเป็นเช่นนั้น

แต่สำหรับข้าพเจ้า

ผู้ซึ่งเป็นชายหนุ่ม

คงต้องเลือก  เอ

และถึงแม้ข้าพเจ้าจะเป็นชายเฒ่าในอนาคต

ข้าพเจ้าก็ยังคงเลือกเอ


ความจริงถ้าจะว่ากันในแง่ชีวิตแบบชายเฒ่าในเรื่องแล้ว

ก็ไม่แปลก

ที่เขาจะเลือกบี


จากปกหลัง

"บันทึกชายเฒ่า  เป็นบันทึกประจำวันของอัทซึงิ  ชายแก่อายุ  ๗๗  ปี  ที่ฟื้น
จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก  เขาพบว่าในขณะที่ร่างกายค่อย ๆ  เสื่อมลงนั้น
ตัณหาของเขายังคงอยู่  และโดยไม่เจตนามันกลับถูกกระตุ้นโดยการปรนนิบัติ
เฝ้าไข้จากลูกสะใภ้ซึ่งเป็นสาวสวยทันสมัย  เป็นนักเต้น  ที่มีอดีตไม่ค่อยดีนัก
ทั้งที่อัทซึงิดูน่าสมเพชและน่าหัวเราะเยาะ  แต่เขาไม่เคยรู้สึกสงสารตัวเอง  และ
บันทึกของเขายังแสดงถึงความเป็นคนอารมณ์ดี  มีอารมณ์ขัน..."

เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่า

แท้แล้วกิเลสตัณหาของมนุษย์นั้น

หาได้เสื่อมสิ้นไปกับอายุและความชราไม่

เราจึงไม่อาจคาดเอาเองได้ว่า

คนแก่แล้ว

ไม่ควรมีอารมณ์ทางเพศ

หรือกล่าวหาว่า

ตาแก่ตัณหากลับ

กาลเวลาไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่ง

ละได้ซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหมดทั้งปวง

หรือแม้แต่ลดน้อยถอยลง

แม้ดูโดยรูปการณ์

และอาศัยความรู้สึกแล้ว

มันควรจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม


เรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนานมากแล้ว

ในยุคโบราณ

ที่ยังไม่ได้ยอมรับ (ในญี่ปุ่น) เลยว่า

เรื่องเพศควรพูดในที่สาธารณะธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: