ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มารที่แท้


ที่สุดแล้ว

มารที่แท้

ก็อยู่ในจิตใจของเรานั่นเอง

แม้ว่าเราจะรักก็ตาม

หรือว่าเราจะชังก็ตาม

ชอบใจก็ตาม

ไม่ชอบใจก็ตาม

ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตของเราเองทั้งสิ้น

พระอริยเจ้าทั้งหลาย

จึงสอนให้ดูตัวเอง

ท่านที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลาย

จึงต้องฝึกดูตัวเอง

ไม่ดูผู้อื่น

เพราะหากเราไม่ดูตัวเอง

มัวแต่ดูคนอื่นอยู่เสมอ

ก็เป็นทุกข์ร่ำไป


บางครั้งบางคราวเราอาจหลงโง่

บางครั้งบางคราวเราอาจเผลอสติ

หากเมื่อกลับมาที่ฐาน

คือใจนี้แล้ว

ก็ย่อมพบกับความจริง

พบกับแนวทางการใช้ชีวิตอยู่

โดยไม่เป็นทุกข์

พบวิธีสร้างบารมีที่แท้จริง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๐  มกราคม  ๒๕๕๖ไม่มีความคิดเห็น: