ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความสำคัญ


บางครั้ง

เรื่องราวบางเรื่องราว

ก็ทำให้เราได้เข้าใจว่า

แท้แล้ว

ความซับซ้อนของสิ่งต่าง ๆ

หาใช่เกิดจากสิ่งนั้นเองไม่

หากแต่เกิดจากเรา

ที่ไปให้ความสำคัญ

มีคำพูดหนึ่ง

ของครูบาอาจารย์

และข้าพเจ้ายังจำได้

เมื่อครั้งไปวัดตอนปีใหม่ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าได้ไปสนทนากับท่าน

และได้ถามตอบอะไรหลาย ๆ  อย่าง

มีประโยคหนึ่ง

"เพราะเราไปให้ความสำคัญ"

เพราะเราไปให้ความสำคัญ

เป็นคำพูดที่ลึกซึ้ง

หากเราไม่ให้ความสำคัญเสียอย่าง

อะไร ๆ  ทั้งหลาย

ก็หมดสิ้นไป

นั่นคือสิ่งที่ท่านพุทธทาสเรียกว่า

"ความว่าง"


ในความเป็นมนุษย์

หรือในความเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นใด

ที่มีวิญญาณครอง

เราอาจทำใจได้ว่า

จะให้ความสำคัญ

หรือไม่ให้ความสำคัญ

และท้ายที่สุดแล้ว

หากเราต้องการที่จะหนีไปจากปิศาจที่หลอกหลอน

เราย่อมต้องใช้ความกล้าหาญบางอย่าง

ที่จะ

ไม่ให้ความสำคัญกับตัวของเราเองธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

  

ไม่มีความคิดเห็น: