ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

L'art de Marsi "ศิลปะสะท้อนชีวิตและความตาย"

เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ได้มีโอกาส

ไปชมภาพเขียน

หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์  บริพัตร

ซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่า

เป็นศิลปะแนวเพ้อฝัน


ในความคิดข้าพเจ้านั้น

ความเพ้อฝันแบบนี้

มันเป็นยิ่งกว่าความจริงเสียอีก

ในสภาวะอย่างหนึ่ง

เราไม่อาจจะแสดงความรู้สึกนึกคิด

ออกมาในรูปแบบของเรื่องจริงได้

แต่เราสามารถแสดงออกในรูปแบบของการปรุงแต่ง

ถ้าเทียบกับวรรณกรรมก็คล้าย ๆ  กับการเขียนแนวเรื่องแต่ง

ไม่ว่าจะเป็น  นิยาย  เรื่องสั้น  หรือบทกวี

ซึ่งแน่นอนว่า

เรื่องแต่งนั้น

บางครั้ง

มันจริงยิ่งกว่าเรื่องจริง

จำพวกสารคดี  หรืออะไรต่าง ๆ  

เพราะมันมีคำว่า  นิยาย  หรือ  เรื่องสั้น  หรือ  บทกวี

มาเป็นเครื่องปกปิด

เราอาจจะโกรธใครสักคนหนึ่ง

เกลียดใครสักคนหนึ่ง

หรือมีเรื่องราวกระทบใจมากมาย

แต่ทว่า

เราไม่อาจนำเสนอต่อสาธารณะได้

ในลักษณะของความเป็นจริงโท่ง ๆ  

หรือแม้แสดงได้

ก็หมิ่นเหม่เหลือเกิน

เสี่ยงเหลือเกินกับความเข้าใจผิด

และเสี่ยงต่อการจ้องมองของคนอื่น

มาที่เรา

ทั้งนี้ไม่นับเรื่องทางกฎหมายอีก

เราจึงต้องสวมเสื้อผ้า

ด้วยคำว่านิยาย  เรื่องสั้น  หรือบทกวี

เพื่อให้ผู้อ่านนั้น

ค่อย ๆ  คลี่ผ้านั้นออก

เพื่อเผยผึ่งเนื้อในแห่งความเป็นจริง

ซึ่งจริงยิ่งกว่าจริง

อยู่ภายใต้อาภรณ์นั้น

ด้วยตัวเขาเองภาพชุดนี้

บางเสี้ยวส่วนของความคิดถึง

ข้าพเจ้ามองเห็นภาพร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่ง

ตรงสยามเซ็นเตอร์

ที่หุ่นสวมหัวสัตว์ต่าง ๆ  

ข้าพเจ้าเดินดูภาพด้วยความรื่นรมย์

ภาพที่ชอบก็เก็บรูปไว้

ด้วยกล้องถ่ายภาพ

ซึ่งบางครั้งบางภาพ

ก็ได้แสงไฟจากการจัดแสดงติดมาด้วย

บางภาพถ่ายทั้งภาพ

บางภาพถ่ายเจาะเฉพาะจุด

และบางภาพ

ก็ถ่ายเพียงเพราะ

มันถูกเขียนขึ้น

ในปี ค.ศ. ที่ข้าพเจ้าเกิด
บางภาพนั้นเราอาจสะเทือนใจ

ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า

เราจะเข้าใจความหมายที่ผู้วาดต้องการสื่อ

แต่เราเข้าใจตัวเราเองแน่นอนว่า

ข้าพเจ้าก็ไปพร้อมกับแพรวา

เราไปด้วยกันทุกหนแห่งต่อไปนี้

เป็นภาพที่ข้าพเจ้าชอบ


มีแสงไฟติดมาด้วย


ภาพข้างล่างนี้

ถ่ายเจาะเฉพาะส่วน

สองภาพด้านล่าง

ถ่ายเก็บไว้

เพราะถูกเขียนในปี  ๑๙๘๔


ภาพสุดท้ายข้าพเจ้าชอบมาก

แต่ก็ถ่ายออกมาให้เห็นเป็นภาพที่แขวนอยู่

ไม่ได้ลอกมาตรง ๆ  ในวันที่เขียนถึงนี้

นิทรรศการคงปิดไปแล้ว

ซึ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจให้เป็นดังนั้น

นิทรรศการต่อไปเป็นของใคร

โปรดติดตาม


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖