ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Sad Movies (always make me cry)


เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่ง

ที่ร้องไว้ดีมาก

เนื้อหาก็เกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ  ใคร่ ๆ  ตามประสา

แต่ที่มันฮาก็คือ

คนร้องทำเสียงได้ตลกมากในความคิดข้าพเจ้า

โดยเฉพาะท่อนที่ว่า

When he kissed her lips I almost died

มันทำให้เพลงที่ควรเศร้า

ขำไปเลย

และโดยรวมทั้งเพลงแล้ว

ด้วยน้ำเสียงของคนร้อง

ก็ไม่รู้ว่า

จะโศกเศร้าไปกับเพลงดีมั้ย

หึหึSad Movies (always make me cry)
Sa-a-a-d movies always make me cry

He said he had to work so I went to the show alone
They turned down the lights and turned the projector on
And just as the news of the world started to begin
I saw my darlin' and my best friend walk in
Though I was sittin' there they didn't see
And so they sat right down in front of me
When he kissed her lips I almost died
And in the middle of the color cartoon I started to cry.
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
And so I got up and slowly walked on home
And mama saw the tears and said "what's wrong?"
And so to keep from telling her a lie
I just said "sa-a-a-d movies make me cry"
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh
Sa-a-a-d movies make me cry-i-i


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: