ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

The Tree Nightmare กับ ศิลปะเพื่อศิลปะ


The Tree Nightmareถ้าต้นไม้สามารถฝัน

ได้ดั่งสัตว์ผู้มีวิญญาณครอง

และถ้าเกิดค่ำคืนนั้น

ต้นไม้ฝันร้าย...


ภาพนี้ใช้  PS  ช่วยในการสร้างภาพ

เพื่อให้ได้อย่างจินตนาการ

กะจะให้เป็น  fine art

ไอ้คำว่า  fine art  นี้ภาษาไทยเรียกไปหลายแบบ

บ้างก็เรียก  วิจิตรศิลป์  บ้าง  ประณีตศิลป์  บ้าง

แต่หลักใหญ่ใจความของมัน

อยู่ที่

งานศิลปะพวกนี้  ไม่ได้เอาไว้ทำประโยชน์อันใดในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น

คือเอาไว้เสพเฉย ๆ  ว่างั้นเหอะ

แต่ถ้ามันจะทำให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมในแง่อื่น

อันนี้ก็สุดแท้แต่

แต่โดยรวมแล้ว

เราสร้างมันขึ้นมา

ด้วยความพึงพอใจ

เพื่อความพึงพอใจ

และในนามมนุษย์อิสระอย่างข้าพเจ้า

ก็ไม่ได้สนใจว่า

ใครจะชอบมันด้วยหรือไม่

ข้าพเจ้าละทิ้งหลักการทางศิลปะทั้งมวล

สร้างมันด้วยความพอใจส่วนตัวล้วน ๆ  

จะว่าไปงานพวกนี้

มันก็คล้าย ๆ  งานวรรณกรรมเหมือนกัน

ตรงที่มันต้องมี  ปรัชญา  หรือ  อภิปรัชญา แฝงอยู่

ไม่สำนักใดก็สำนักหนึ่ง

ความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง

คุณค่าของงานศิลปะในแบบฉบับศิลปินนั้น

ไม่ใช่เพื่อปากท้อง

ไม่ใช่เพื่อชีวิต

แต่เพื่อศิลปะทั้งนี้ทั้งนั้น

เมื่อศิลปะมันคลี่คลายมาถึงยุคปัจจุบัน

มันจะตั้งอยู่ทนโท่ลอย ๆ  ไม่ได้

ศิลปะที่มีคุณค่า

นั้นดูเหมือนว่า

มันจะต้องมีปรัชญาอะไรสักอย่างอยู่ในนั้น

ข้อนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้

หากมันไม่มีแนวความคิดใด ๆ  แนบอยู่กับงานนั้น ๆ  

งานดังว่าก็หาใช่งานศิลป์ที่แท้จริงไม่

เป็นเพียง  งานฝีมือ  เท่านั้น

เราจะถ่ายรูปให้สวยเท่าไหร่ก็ได้

ถ่ายให้เลิศเท่าไหร่ก็ได้

ด้วยความสามารถของกล้องถ่ายรูป

ด้วยการรอจังหวะ

หรือด้วยการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  ตกแต่งเข้าไป

แต่ถ้าหากมันไม่มีแนวความคิด

อันเป็นหลักฐานมั่นคงอยู่ในชิ้นงานนั้นแล้ว

มันก็เป็นแค่  งานฝีมือ

เท่านั้นเอง

ซึ่งถ้าจะพูดถึงงานฝีมือ

ใคร ๆ  ก็ทำได้

ถ้ามีใจรักและฝึกฝนเพียงพอ


ฉะนั้น  หลาย ๆ  อย่าง

หลาย ๆ  แขนง

เช่น  การถ่ายภาพ

จึงไม่ใช่แค่การถ่ายภาพให้สวยงาม  ถูกต้องตามหลักการ

การเขียนบทกวี

จึงไม่ใช่แค่การเขียนบทกวีให้ดีเลิศงดงามตามแบบวรรณศิลป์

อันประกอบด้วยอารมณ์แห่งความเป็นศิลปะเท่านั้น

เพราะด้วยเรื่องเพียงแค่นี้

ใครมีเวลาฝึก

ก็ย่อมทำได้ทั้งสิ้น


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
(ความคิดเห็นส่วนบุคคล  "ศิลปะในทัศนะของข้าพเจ้า" ไม่ควรนำไปอ้างอิง  หรือชี้วัดถูกผิดใด ๆ )