ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เปรตในร้านหมอฟัน


ไม่ได้อัพเดทหลายวัน

อันเนื่องมาแต่เหตุบางประการ

หากมีเหตุมากระตุ้น

ก็อาจจะได้เล่าเอาไว้

แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไร

ก็คงปล่อย ๆ  ไป

ตามเรื่องตามราว


จะว่าไปคนเราบางคน

แก่แล้ว

อายุมากแล้ว

เป็นพ่อคนแล้ว

ก็ใช่ว่าจะรู้ผิดชอบชั่วดี

หรือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

ทำทุกอย่างตามกิเลสความโลภของตัวเอง

ทำอะไรตามอัตตาดื้อด้านของตัวเอง

เอาอารมณ์โกรธเป็นที่ตั้ง

มุ่งเอาเปรียบคนอื่นเป็นที่ตาม

ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ

เป็นที่น่าอิดหนาระอาใจแก่ผู้อยู่ใกล้

บางครั้งก็อ้างวาทกรรมกลบเกลื่อน

เพื่อปิดบังความชั่วร้ายของตัวเอง

หรือแม้กระทั่งโยนความผิดให้คนอื่น

บุคคลอย่างนี้มีแต่จะฉิบหายล่มจมไปในวันข้างหน้า

หาความสุขสงบไม่ได้เลย

บุญกุศลลดน้อยถอยลงเมื่อไหร่ก็จบกัน

ครั้นจะมาสำนึกได้ก็คงเป็น  เมื่อสายเสียแล้ว


หลายครั้งหลายหน

ที่ข้าพเจ้าไปทำงานแล้ว

มองไม่เห็นคน

แต่มองเห็นเปรตกำลังดูดเลือดดูดหนองตนเองอยู่

บางครั้งไม่พอกิน

ก็ขอกับผู้อื่นเอาอีกบ้าง

บางคนเมตตาสงสารเขาก็บ้วนน้ำลายให้บ้าง

เปรตนั้นก็ดูดกินอย่างเอร็ดอร่อย

บางคนเขาอิดหนาในความโลภ

เขาก็ถ่ายมูตรถ่ายคูถให้บ้าง

เปรตนั้นก็ดูดกินกลืนกินขี้เยี่ยวเหล่านั้นจนหมดจนสิ้น

ผู้ใดได้เห็นก็คงจะสมเพช

หากไม่เช่นนั้นก็สะอิดสะเอียนในความตะกละตะกลาม

ในบรรดาเปรต

ก็ย่อมมีหลายเปรต

เปรตพี่ก็ดีเปรตน้องก็ดี

ขึ้นชื่อว่าเปรตแล้ว

ก็เป็นเปรตวันยังค่ำ

แม้จะมีธรรมะส่องถึงบ้าง

ก็เป็นธรรมะปลอม ๆ  เจืออามิส

อย่างที่เปรตนั้นเคยทำบุญแบบปลอม ๆ  นั่นเอง

เปรตย่อมมีวิสัยอย่างเปรต

เราจะให้เปรตพี่เตือนเปรตน้อง

ก็หาได้ไม่

เพราะขึ้นชื่อว่าเปรต

ก็ไหลไปตามกันหมด

เป็นเปรตไปด้วยกันหมด

ไม่มีใครเตือนใครได้

หากผู้อื่นหวังดีจะเตือนบ้าง

เปรตนั้นก็ย่อมไม่ได้เห็น  ไม่ได้ยิน

เพราะไม่เคยใส่ใจในความถูกต้อง

มีสันดานขี้โกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เป็นนิจ

พูดจาไม่มีสัจจะอยู่เป็นเนืองข้าพเจ้ารู้สึกขนพองสยองเกล้ายิ่งนัก

ดิษฐ์  จรัส
๖  มีนาคม  ๒๕๕๖
จันทบุรี
ไม่มีความคิดเห็น: