ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ขอร้องไห้ก่อนได้ไหม


หากเรารู้ล่วงหน้าว่าต้องร้องไห้

ต้องเสียใจเสียน้ำตาเกินกว่าจะกลั้น

หากสังหรณ์บอกเหตุที่มีนั้น

ไม่ผิดผันพลาดเผลอหรือลวงพราง


จึงเราร้องไห้ก่อนได้ไหม

ให้น้ำตาที่ต้องไหลลงพรูพร่าง

และความเศร้าที่ต้องเศร้าได้คลายจาง

ให้ความจริงที่เริ่มร่างไม่เป็นจริง


เราแสร้งทุกข์ก่อนจะทุกข์จะได้ไหม

ให้หัวใจที่จะทุกข์ในทุกสิ่ง

และความทุกข์ที่จะทุกข์ถูกทอดทิ้ง

ให้ทุกข์ปลอมช่วงชิงความทุกข์แท้


ขอโชคร้ายก่อนโชคร้ายจะได้ไหม

ให้ร้ายมาร้ายไปก่อนร้ายแน่

และโชคร้ายที่ต้องร้ายได้ปรวนแปร

ให้ร้ายจริงพ่ายแพ้แก่ร้ายเทียม


.

.

.

.


ขอความแก่มาก่อนจะได้ไหม

แล้วจึ่งความเยาว์วัยกรายมาเยี่ยม

เพื่อครั้นอายุมากจะได้เจียม

สงบเสงี่ยมดังเด็กน้อยด้อยความ...


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖
ศรีราชา