ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ว่ายเวิ้งจักรวาลน้ำตา


เราล้วนเคยพ่ายแพ้ในทางผ่าน

สิ้นหวังร้าวรานและไร้ค่า


เราเคยผิดเคยพลาดเคยอ่อนล้า

เหน็ดเหนื่อยเฉื่อยชาท้อแท้


ทุกข์ระทมห่มเราดังเปลือกไม้

แน่นแนบแทบจะไม่อาจแกะ-แก้

ความสุขเหมือนเย่อหยิ่งยากเหลียวแล

ลอยแพเรากลางทะเลเพลิง


เราล้วนเคยบาดเจ็บ

เพราะกรงเล็บความชั่วร้ายระเริงเหลิง

กรีดเลือดเชือดเนื้อเพื่อบันเทิง

จึงเราว่ายเวิ้งจักรวาลน้ำตา


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖