ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เพราะสัตว์นั้นน่าสงสาร


หลาย ๆ  ครั้ง

ข้าพเจ้าต้องเช็คสิ่งต่าง ๆ  ให้มันถูกต้องเรียบร้อย

ไม่ใช่เป็นเพราะข้าพเจ้าเป็นคนเจ้าระเบียบ

หรือเป็นคนจู้จี้จุกจิกแต่ประการใด

แท้แล้วข้าพเจ้าเกลียดความยุ่งยากในการที่ต้องเช็คนั่นนู่นนี่เสียมาก

เพราะมันเป็นเรื่องเสียเวลา(อันมีค่าของข้าพเจ้า)

อย่างเช่นเรื่องเช็คเกี่ยวกับเงิน ๆ  ทอง ๆ  

ข้าพเจ้าหาได้สนใจไม่

ว่าเงินทองนั้นข้าพเจ้าจะได้มามากน้อยเท่าไหร่

พูดกันตรง ๆ  

ข้าพเจ้าเกิดมาจนบัดนี้

เห็นเงิน  หาเงิน  ใช้เงินมาแล้วนับไม่ถ้วน

กะอีแค่เงินเล็ก ๆ  น้อย ๆ  

หรือจะเป็นเงินมาก ๆ  มาย ๆ  

ก็หาได้สลักสำคัญกับข้าพเจ้าไม่แล้ว

เพราะข้าพเจ้าย่อมรู้ดีว่า

ข้าพเจ้าทำสิ่งต่าง ๆ  ไม่ใช่เพียงเพราะเงิน

หากบางครั้ง

ข้าพเจ้าก็เป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องเงินเล็ก ๆ  น้อย ๆ  

แต่ไม่เกี่ยวกับเงินเลย

มันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์  ความมีน้ำใจ  หรือความเอื้ออาทร  

ความเห็นแก่ตัว  ความคดโกง  ความเสแสร้ง  ดัดจริต  หรืออื่น ๆ  

ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าใครจะโกงข้าพเจ้าไปเท่าไหร่

หรือใครจะเอาอะไรของข้าพเจ้าไปบ้าง

ที่ข้าพเจ้าสนใจคือ

คนที่เขาเอาไปนั้น  เขาคิดอะไรอยู่

เขาจะได้รับผลกรรมอันใดจากการกระทำของเขา

เป็นผลดีหรือผลร้าย

ด้วยเหตุนี้

หากเป็นผลร้าย

ข้าพเจ้าก็ควรจะยับยั้งเขาเสีย

ไม่ใช่เพื่อตัวข้าพเจ้าเอง

หากเพื่อเขาผู้นั้น


หลาย ๆ  ครั้งข้าพเจ้าก็เชื่อใจหลาย ๆ  คน

แต่หลาย ๆ  ครั้ง  หลาย ๆ  คนก็ทำให้ความเชื่อใจนั้นจบลง

เพียงเพราะอำนาจของกิเลสมาบังตาบังใจ

คนที่เอาแต่ได้ไม่รู้จักพอ

ก็ควรได้รับการสั่งสอนเสียบ้าง

แม้ว่าการสั่งสอนนั้น

จะไม่ได้ทำให้เขาสำนึกอะไรขึ้นมาบ้างก็ตามคนที่ได้รับความไว้วางใจนั้น

ควรจะต้องรักษาความซื่อสัตย์เอาไว้ให้มาก

เพราะยิ่งคนอื่นไว้ใจเราเท่าไหร่

เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากเท่านั้น


สิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกอยู่เสมอ

หากเราจำเป็นต้องทำสิ่งใดก็ตาม

คือ

เหตุผลอะไรที่เราทำสิ่งนั้นลงไป

หากไม่ใช่เพื่อความโลภ  โกรธ  หรือ  หลงเมา

ก็ย่อมเป็นไปตามครรลองคลองธรรมถูกต้องแน่

แม้คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ตาม

แม้จะมีกฎบ้าบออะไรบังคับให้เป็นอย่างอื่นก็ตาม

กฎแห่งการกระทำย่อมอยู่เหนือกฎทุกสิ่ง


Arty House
12 03  2556ไม่มีความคิดเห็น: