ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Fantastic Art ใช่แค่ความฟุ้งฝันไร้แก่นสาร


"โชคดีที่มีจินตนาการคั่นระหว่างความบังเอิญกับความลี้ลับ
จินตนาการคือสิ่งเดียวที่ปกปักเสรีภาพของเรา
ท่ามกลางความเป็นจริงที่ว่า  ผู้คนพยายามบั่นทอนเข่นฆ่ามันให้สูญสิ้น"

หลุยส์  บูนเญล  ได้กล่าวไว้

ปรากฏในหนังสือ  Fantastic Art  ของ  สนพ. TASCHEN

ว่าด้วยศิลปะแบบฟุ้งฝัน  ซึ่งพอจะบอกแก่นแกนได้ว่า

"ศิลปะแฟนตากติกคือตัวแทนของจิตใต้สำนึก  เป็นความเข้าใจ

เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริง

ในขณะที่ศิลปะตามมาตรฐานดั้งเดิมคือตัวแทนสำหรับพฤติกรรมแบบมีสัมปชัญญะ"

แฟนตากติก  พัฒนาคู่กันมากับทฤษฎีทางจิตวิทยาของฟรอยด์

แท้จริงแล้ว  แฟนตาสติกน่าจะมีมานานแล้ว  (ในแง่ของนามธรรม)

แต่สิ่งที่รองรับแฟนตาสติกได้  หรือสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้

เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาของฟรอยด์

เมื่อมีหลักการรองรับ

ศิลปะแบบฟุ้งฝันจึงฟุ้งกระจายไปทั่วแผ่นดิน

เราต้องยอมรับว่า  ปัจจุบันนี้  Fantastic  ก็ไม่เคยตาย

ยังอยู่คงกระพันท้าทายผู้คนอยู่เสมอมา

และก็มีศิลปินรังสรรค์ผลงานแบบแฟนตาสติกออกมาสู่สายตาประชาชนอยู่เรื่อย ๆ


"สิ่งมหัศจรรย์ของความฝันคือ  ไม่มีสิ่งที่เป็นความฝัน  ทุก ๆ  อย่างคือความจริง"

อองเดร  เบรตอง  ว่าไว้เช่นนี้

เป็นคำพูดชวนให้คิดว่า  ถ้าเรากลับข้างกันจะเป็นอย่างไร


"สิ่งมหัศจรรย์ของความจริงก็คือ  ไม่มีสิ่งที่เป็นความจริง  ทุก ๆ  อย่างคือความฝัน"

อันนี้ข้าพเจ้ากล่าวเอง
'The Sin'
FRAVZ VON STUCK
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 94.5x59.5 ซม.


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
30  03  2556


ไม่มีความคิดเห็น: