ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นนักบินอวกาศบ้างหรือไม่


ว่าจะกล่าวถึงบางเรื่อง

แต่ก็งดไว้เสียไม่กล่าวจะดีกว่า

อันเนื่องมาจากความขี้เกียจเป็นส่วนมาก

อนึ่ง

เรื่องบางเรื่องสามารถบอกกล่าวแก่สาธารณชน

เรื่องบางเรื่องควรบอกเฉพาะญาติพี่น้อง

บางเรื่องควรบอกเฉพาะสามี/ภรรยา

และบางเรื่อง  ไม่ควรบอกใครเลย


มีอยู่ข้อหนึ่ง

ที่ข้าพเจ้าเคยสงสัย

และได้รับคำตอบแล้ว

แม้จะไม่ครบถ้วน

นั่นก็คือ

เหตุใดในชาดก

พระพุทธเจ้าจึงเกิดแต่ในสมัยที่มีพระราชา

หรือบางทีก็คิดว่า

ทำไมพระพุทธเจ้าเกิดเมืองพาราณสีบ่อยจัง

หรือเกิดเป็นอาชีพอะไร ๆ  ที่บางครั้งเรานึกสงสัยว่า

พระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดเป็นอย่างเรา ๆ  

หรืออย่างที่เราคุ้นเคยกันบ้างหรือ

เช่น  เกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์

เกิดเป็นนักบิน  หรือนักบินอวกาศ

เกิดเป็นประธานาธิบดี

หรือเกิดเป็นพนักงานธนาคาร  

เป็นนักเขียน  เป็นนักลงทุน  ฯลฯ

หรืออะไรอย่างนี้

เพราะจะว่าไป

พระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นต่าง ๆ  มามาก

ทั้งเป็นคนเป็นสัตว์

เป็นคนมั่งมี  หรือเป็นขอทาน  ก็เคยเกิด

ยิ่งสมัยยังไม่ได้พยากรณ์ยังเคยเกิดแม้ในนรกนั่นทีเดียว


คิดไปคิดมา

คิดเล่น ๆ  

นึก ๆ  ดู

ก็น่าจะอนุมานได้ว่า

ความจริงพระพุทธเจ้าก็คงเคยเกิดเป็นอาชีพต่าง ๆ  ดังว่ามา

แต่เนื่องมาจาก

ในอินเดียสมัยนั้น

ความคิด  ความเชื่อ  ประเพณี  วัฒนธรรม

ความเป็นอยู่  ภูมิประเทศ  และอะไรต่าง ๆ  ทั้งหมดสมัยพุทธกาล

เป็นอย่างนั้น

จึงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงสอนผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเหล่าหนึ่งเหล่าใด

ก็จะทรงยกเฉพาะที่ชนเหล่านั้นเข้าถึงมากที่สุด

เรียกเป็นภาษาแบบเรา ๆ  ว่า  "อิน"  ที่สุด

เห็นภาพตามที่สุด

เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด


นี่จึงเป็นคำตอบว่า

ทำไมชาดกจึงมีอยู่แค่นั้น

เอาจริง ๆ  ถ้าจะเล่าให้หมด

ก็คงต้องใช้เวลาเท่ากับทั้งหมดที่เวียนว่ายตายเกิดมา

ซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์อันใด

และจะหาใครที่ไหนมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้


จึงนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า

ธรรมะที่ทรงสอนนั้น  มีเพียงเท่ากับใบไม้กำมือเดียวเท่านั้น

ส่วนที่พระองค์ตรัสรู้  มีมากเกินประมาณ  เหมือนใบไม้ในป่า

พระธรรมเท่าที่แสดงไว้

ก็เพียงพอต่อการบรรลุธรรมของผู้แสวงหาได้

อย่างนี้ก็เป็นคำตอบได้ว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง

เคยเกิดขึ้นแล้วซ้ำ ๆ  เป็นมาซ้ำ ๆ  

และหมุนวนไปไม่มีที่สิ้นสุด

หาต้นหาปลายได้ยากนัก
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๓  เมษายน  ๒๕๕๖

๓๔๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: