ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความว่างเปล่าและเฉยชา


อยู่ในช่วงว่างเปล่า

คือไม่อยากคิดทำอะไร

และไม่อยากสมาคมกับผู้หนึ่งผู้ใด

หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

ข้าพเจ้ามักจะเป็นเช่นนี้หลังจากออกจากวัดมา

คงเป็นไปสักระยะ

แล้วเมื่อถึงเวลานั้น

ก็อาจจะกลับมาอีกครั้ง

หรือหากไม่

ก็อาจจะไม่ได้กลับมา

การสร้างสรรค์งาน

ยังเป็นไปได้บ้าง

ตามวิสัยปกติ

การอ่านก็เป็นไปโดยปกติ

หากข้าพเจ้า

ไม่ได้เผยแพร่

และบางครั้ง

อาจจะไม่อยากเผยแพร่

และอาจจะไม่เผยแพร่

การสร้างงานของข้าพเจ้านั้น

บางครั้ง

ก็เพื่อตนเองเท่านั้น

เก็บงำ

และปกปิด

หลาย ๆ  ครั้ง

ก็ไม่อยากให้ผู้ใดรับรู้ส่ิงใดบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว

ขอทุกท่านโปรดอนุโมทนาเองเถิดArty

19  04  2556


ไม่มีความคิดเห็น: