ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อันเนื่องมาแต่ การบริหารคลินิกทำฟันให้ล้มเหลว ๓


ก็เกิดมีเรื่องราวขึ้นจนได้


หลังจากได้เผยแพร่


ความสกปรกของผู้ประกอบการด้านทันตกรรมออกไป


เมื่อคืนนี้


คือบทบริภาษเรื่อง


การบริหารคลินิกทำฟันให้ล้มเหลว  ๓  :  จงโกงค่าจ้าง


(แม้จะเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ก็ตาม)  -คลิกอ่านได้ที่นี่
ก็มีสิ่งมีชีวิต(?)จัญไรตนหนึ่ง


ได้มาแสดงความคิดเห็นในบล็อกของข้าพเจ้า


ในทำนองด่าทอ  


แต่เนื่องมาจากสถานที่นี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคล


และข้าพเจ้านั้น


เป็นผู้ที่หวงแหนพื้นที่ส่วนตัวมาก


ข้าพเจ้าได้ตั้งค่าคัดกรองความคิดเห็นเอาไว้


สิ่งมีชีวิต(?)จัญไรตนนี้


เห็นว่าด่าข้าพเจ้าออกอากาศไม่ได้


ก็ยังด่าซ้ำมาอีกรอบในทำนองว่า


"อ่อ มีการคัดกรองความเห็นด้วย เพื่อจะได้เป็นฝ่ายด่าฝ่ายเดียว ห้ามคนอื่นแสดงความเห็นต่าง

ผู้ชายป่าวเนี่ย "


(ไม่ปรากฏชื่อผู้โพสต์)
ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า

ข้าพเจ้าไม่ต้องการความเห็นต่าง

ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตตนนั้นจะเป็นสัตว์ประเภทใดมาจากไหน

มาจากภพภูมิใด

หรือวิเศษวิโสเลิศเลอเท่าไรในไตรภพ

เพราะข้าพเจ้าเผยแพร่ความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ผ่านพื้นที่ส่วนตัวของข้าพเจ้า

และพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ

ที่จะให้ใครเข้ามาเพ่นพ่านแสดงอาการอันทุเรศทุรังได้

พื้นที่นี้ข้าพเจ้าใช้เผยแพร่ตัวตนของข้าพเจ้ามานานแสนนานแล้ว

ความคิดเห็นอันใดอันเป็นของข้าพเจ้า

หรือแม้ของคนอื่น

ผู้ร่วมรจนาออกมาเป็นบทความในบล็อกแห่งนี้

ก็มีมามากต่อมากมาเนิ่นนานแล้ว

ทุกอย่างย่อมปรากฏเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแด่ท่านผู้จิตใจอันบาปด้าน

ท่านจงรู้ไว้เถิด

ข้าพเจ้าไม่สนใจความเห็นต่างจากใครทั้งสิ้น

เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ขอเงินใครซื้อข้าวกิน

โปรดรับทราบไว้  ณ  ที่นี้และข้าพเจ้าพึงพอใจที่จะเผยแพร่ความเลวทรามของบุคคลใด

หรือของคณะบุคคลใดก็ตาม

ตามที่ข้าพเจ้าได้ประสบมา

หรือได้ยินได้ฟังมา

โดยที่ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องฟังความเห็นของใคร

ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ทั้งนั้น

ข้าพเจ้าทำเพราะข้าพเจ้าต้องการทำ

เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าก็มิได้เอ่ยชื่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการจำเพาะเจาะจง

อันเป็นการละเมิดสิทธิ์และความสงบของผู้อื่น


หรือพาดพิงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย

ดังนั้นท่านไม่ต้องร้อนตัวก็ได้ว่าจะเป็นท่าน

เป็นเพื่อนท่าน

หรือเป็นบุคคลที่ท่านรักหากท่านไม่พอใจข้าพเจ้า


เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอ

มันเข้าไปทิ่มแทงสันดานดิบของท่าน

จนเป็นเหตุให้ท่าน

ชิงชังข้าพเจ้า


โกรธเกลียดข้าพเจ้า


หรืออาฆาตพยาบาทข้าพเจ้า


ท่านก็จงไปด่าไปว่าข้าพเจ้าในพื้นที่ของท่าน


ไม่ต้องมากรายผ่านพื้นที่ของข้าพเจ้าให้เป็นเสนียด


และหากท่านต้องการโพทะนาความเลวทรามอันใดของข้าพเจ้า


ท่านก็โปรดกระทำได้ในพื้นที่ของท่าน


แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รับรองว่า


หากมีการพาดพิงถึงชื่อของข้าพเจ้า


(และข้าพเจ้าได้เห็นเข้า)


ข้าพเจ้าจะไม่ฟ้องร้องท่าน


เพราะท่านต้องเข้าใจว่า


บ้านเมืองมีกฎหมาย


ข้าพเจ้าก็ย่อมขอร้องต่อศาลให้จัดการกับท่านได้


เพื่อความยุติธรรมของข้าพเจ้า


เพื่อความสงบสุขของข้าพเจ้า


และเพื่อคงคุณงามความดีและความยุติธรรมให้ปรากฏไว้แก่โลก


ข้าพเจ้าหาได้มีความเกรงกลัวท่านไม่


อีกทั้งข้าพเจ้าก็มีทนายผู้ชาญฉลาดเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว
อนึ่ง

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า


แม้ข้าพเจ้าจะฟ้องร้องท่านก็ตาม


ก็ทำเพียงแต่เป็นการสั่งสอนท่านเท่านั้น


ท่านจะได้รู้จักผิดชอบชั่วดีเสียบ้าง


มิใช่รู้จักแต่คำว่าชั่วว่าดีตามตัวอักษร


เหมือนหนอนไชกระดาษ


ข้าพเจ้าไม่ถือโทษท่าน


เพราะบาปอันท่านได้กระทำ


ก็ย่อมส่งผลแก่ท่านให้เพียงพอต่อการกระทำบาปของท่านอยู่แล้ว


เรียกง่าย ๆ  ว่า


ข้าพเจ้าไม่จองเวรท่านแน่แท้


เพราะข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะพบผู้ที่มีจิตใจเยี่ยงท่านอีก


แม้ว่าจะต้องเกิดต่อไปในภพชาติใด ๆ  ก็ตาม


แต่หากท่านกระสันอยากพบข้าพเจ้ามาก


กระเหี้ยนกระหือรือมาก


ก็จงตามจองเวรข้าพเจ้าต่อไปไม่สิ้นสุด


เหมือนดังท่านเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้านั้นเถิด


หายนะย่อมปรากฏต่อตัวท่านเป็นแน่แท้อย่าได้สงสัยเลย


นี่ไม่ใช่คำแช่งท่าน


แต่ข้าพเจ้าพูดไปตามสภาวะอันเป็นธรรมดาเท่านั้นส่วนคำถามสุดท้ายที่ท่านถาม  ซึ่งดูไม่เหมือนคำถาม

และข้าพเจ้าคงไม่ตอบท่าน

เพราะหากข้าพเจ้าตอบ

ก็ไม่แน่ใจว่า

ท่านจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้หรือไม่

เพราะเท่าที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทั้งหมดนี้นั้น

ก็น่าจะมากเกินภูมิปัญญาท่านเสียแล้วกระมัง


ขอสันติภาพจงมีแด่ทุกสรรพสัตว์เถิดดิษฐ์  จรัส

๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: