ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คือความทุกข์ทั้งมวล


บางครั้งเราอาจรู้สึกอิดหนาระอาใจกับสภาพแวดล้อม

หรือสภาพชีวิตความเป็นอยู่

หรืออยากจะหนีจากบางสิ่งไปเสียให้พ้น ๆ  

ไปสู่สิ่งใหม่

ที่เราคิดว่าดีกว่า

แต่แท้แล้ว

สิ่งไหน ๆ  

ก็ไม่ต่างกัน

อย่างตอนเป็นเด็กอนุบาล

เราก็คิดว่า

ถ้าเป็นเด็กประถมเราคงสบายกว่านี้

แต่พอเป็นเด็กประถม

เราก็คิดว่า

ถ้าได้เป็นเด็กมัธยมต้นคงสบายกว่านี้

พอเป็นเด็กมัธยมต้นก็คิดว่า

ถ้าได้เป็นเด็กมัธยมปลายคงสบายกว่านี้

พอเป็นเด็กมัธยมปลายก็คิดว่า

ถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วคงสบายกว่านี้

แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยได้

ก็คิดว่า

ถ้าออกไปทำงานชีวิตคงสบายกว่านี้

พอทำงานก็คิดว่า

ถ้าได้ทำงานอย่างอื่น

หรือมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นไปคงสบายกว่านี้

แท้แล้ว

จะทำห่าอะไร

มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งมวล


Arty  D.
ไม่มีความคิดเห็น: