ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วิสาขบูชา : โพธิสัตวปรมัตถบูชา


ปูชา ณ วิสาขฤกษ์ให้

หวนประหวัด

ตรึกประเพณีโพธิสัตว์

ประณตไท้

พุทธังกโรวัตร

วิวัฏฏ์ประดิษฐ์  

หนึ่งบำเพ็ญปารมีได้

หนึ่งได้ปูชา


เชื้อเพลิงชุบกายชุ่มแล้ว

สุมเพลิง

เปรียบประทีปถวายเถลิง

พระพุทธบาทเจ้า

เวียนทักษิณาเริง-

รมย์ระรื่น

สมอธิษฐานค่ำเช้า

ฟากโน้นโพธิญาณเชิญบุญเพรงกาละเข้า

ประทับ

เล็บสิบเล็บกระชับ

เชิดไขว้

เป็นประดุจดั่งมีดลับ

คมเรี่ยม  เทอญพ่อ

กูจักตัดเศียรไหว้

พระเจ้าจอมมุนีธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

วิสาขบูชา


ไม่มีความคิดเห็น: