ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความทับซ้อนของความลวงและความลวง


ความจริงมีเรื่องต้องเขียนเยอะเหมือนกัน

แต่ขี้เกียจรวบรวมข้อมูลในสมอง

ให้มันมาติดต่อกัน

จนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ


หลายเรื่องหลายราวผ่านไปผ่านมา

และบางเรื่อง

ก็ส่งผลต่อบางเรื่อง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบางอย่าง


วันก่อนได้อ่านหนังสือหลาย ๆ  เล่ม

และได้รับฟังปัญหาหลาย ๆ  อย่าง

จากหลาย ๆ  ทาง

และหลาย ๆ  คน


หากแต่วันนี้

ข้าพเจ้าอยากอยู่เงียบ ๆ

ทั้งที่เป็นวันสำคัญสองวันในวันเดียว

คือวันฉัตรมงคลหนึ่ง

และวันนักเขียนหนึ่ง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: