ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

PRE MODERN DERN จริง ๆ


"หลายสิ่งหลายอย่างที่
เราเข้าใจหรือเชื่อว่ามันเป็น 'ความจริง' แท้จริงมันก็เป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากเงื่อนไขของการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม"
ไชยันต์  ไชยพร  "PRE MODERN"
จะว่าไป

ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือ  ของ  "ไชยันต์  ไชยพร"

อาจด้วยลีลาการเขียน

การเล่าเรื่อง

สนุก  น่าติดตาม

และขำ

หากจะมีฝืดเฝืออยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อย

ซึ่งนั่นยิ่งทำให้น่าจินตนาการไปว่า

ขณะที่ท่านสอนในห้องเรียนนั้น

คงสนุกกันมากกว่านี้

แท้แล้วข้าพเจ้าก็มีเพื่อนร่วมรุ่นที่รู้จักกันหลายคน

ที่เรียนภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์

น่าจะสืบถามหาข้อมูลมาบ้าง

แต่นั่นแหละ

บางครั้งการรับรู้ความจริง

อาจทำให้ฝันสลาย

ข้าพเจ้าเก็บจินตนาการเอาไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่า

เหมือนเช่นที่เราอ่านหนังสือของใครสักคนแล้วเราชื่นชอบ

แต่ไม่ได้จำเป็นว่า

เราจะชอบตัวตนที่เขาเป็นในทุกแง่มุมเสมอไป

เราอาจชอบแค่ตัวหนังสือของเขา

ก็อย่างที่รู้ ๆ  กัน

หนังสือหนังหานั้น

ก็เป็นสิ่งที่คัดกรองออกมาแล้วให้เราได้อ่าน

จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่เราอย่าไปคาดหวังว่า

บุคคลซึ่งเป็นผู้เขียนจะเหมือนกับสิ่งที่เขาเขียนไปเลยเสียทีเดียว

คนที่เขียนหนังสือธรรมะขายดี

อาจตีเมียอยู่ที่บ้านขณะเรากำลังซาบซึ้งกับงานเขียนของเขาก็ได้

นักเขียนนิยายสืบสวนสร้างตัวละครแสนฉลาด

อาจจะโง่เง่าอยู่ที่หนึ่งที่ใดระหว่างเรากำลังชื่นชมความเฉียบคมของเขา

หรือนักเขียนแนวเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม

อาจจะกำลังสมยอมถูกเอาเปรียบอย่างน่าอดสูอยู่ที่ไหนสักแห่ง

ในห้วงเวลาที่เรากำลังอ่านและเทิดทูนแนวความคิดเขาอยู่ก็เป็นได้


"ขณะเดียวกัน  ในระบอบนี้  ถ้าใครไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  ก็ไม่มีใครบังคับใครได้  ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะมีความสามารถเพียงไรก็ตาม  ก็ไม่มีใครปกครองใครได้  นอกจากเขาผู้นั้นจะยินยอมเอง"

จากเรื่องเดียวกัน


ถ้าจะให้ดีคนทุกคนก็ควรเคารพสิทธิของผู้อื่น

พอ ๆ  กับที่เราคิดว่าคนอื่นต้องเคารพสิทธิของเราเช่นกัน


ข้าพเจ้าคิดว่า

คนอย่าง  "ไชยันต์"  นั้น

หายากเหมือนกัน

จะมีใครสักกี่คน

ที่ดั้นด้นไปเรียนปริญญาเอกวิชาประหลาด ๆ  

อย่าง  แนวคิดและทฤษฎีของเพลโต

แต่แท้แล้ววิชาพวกนี้

หาได้ล้าสมัยหรือเอามาใช้ไม่ได้

โลกของเราก็วน ๆ  เวียน ๆ  อยู่แค่นี้แหละ

อะไร ๆ  

ถ้ารู้จักเรียนรู้จักใช้

มันก็เอามาใช้ได้หมด

อ่านเล่มนี้แล้วก็ขำ ๆ  ว่า

เมืองไทยทุกวันนี้

แนวคิดประชาธิปไตยดูจะล้าสมัย

กว่ายุคกรีก  ยุคเพลโต

เมื่อกว่า  ๒๕๐๐  กว่าปีก่อน  เสียอีก

หึหึ


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ภาพจาก  http://waymagazine.files.wordpress.com/2009/03/cover-pre-modern-new-ok.jpg?w=420&h=290

ไม่มีความคิดเห็น: