ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

We Hear What We Want to Hear


เราได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยิน

ทั้งโดยโดยตรงและโดยนัย

เราเชื่อสิ่งที่เราอยากจะเชื่อ

เราอาจไม่สนใจว่า  แท้แล้ว  ความจริงเป็นเช่นไร

เพราะเราสงสัยว่า อะไรกันแน่ที่เป็นความจริง

แล้วความจริงของคนคนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกับอีกคน

ปัญหานี้มีคำตอบนานแล้ว

แต่เราไม่ยอมรับรู้

และไม่คิดว่า

คำตอบนั้นจะเป็นความจริง

เพราะเราตาบอด

เราจึงมีวาทกรรม

ชุดความจริงมีหลายชุด

ถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องบอกว่า

ชุดความลวง(ที่เราคิดไปเองว่าจริง)มีหลายชุด


บางครั้งเราอาจหลงลืมสติ

และเมื่อนั้นปัญญาของเรา

ก็ไม่ได้ทำงาน

แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำงานอยู่  ณ  ขณะนั้น


We Hear What We Wanna Hear.


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: