ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความเปลี่ยนแปลงกำลังเดินทางมา


บางครั้งบางครา

ชีวิต

ก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน

บางครั้งบางครา

ชีวิต

ก็ต้องเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน

ในวันหนึ่ง

ชีวิต

ก็ต้องเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน

เราก็ควรพูดเช่นนี้จะดีกว่า

จุดเปลี่ยนมีทั้งจุดเปลี่ยนที่ดีและจุดเปลี่ยนที่ไม่ดี

หมายถึงเปลี่ยนไปในทางเลวร้าย

หรือหากไม่

ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี

ทุก ๆ  ครั้งของความล้มเหลว

หรือทุก ๆ  ครั้งของความผิดพลาด

ย่อมมีโอกาสในวิกฤต

บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นวิกฤตของชีวิต

กลับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่

ที่ทำให้เราได้พบ  หรือได้ทำอะไร ๆ  

ที่สมควรทำArty  House
10  06  2556


ไม่มีความคิดเห็น: