ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มุทิตาพรหมวิหารเวลาเห็นคนอื่นได้ดี

สิ่งที่เราต้องพูดก็คือ  อนุโมทนาสาธุ

สิ่งที่เราต้องคิดก็คือ  อนุโมทนาสาธุ

คือยินดีกับเขาด้วย

ดีใจกับเขาด้วย

คนไทยยินดีกับใครไม่ค่อยเป็น

เป็นแต่อิจฉา

หรืออย่างน้อย ๆ  ก็หมั่นไส้

เคือง ๆ  

ไม่ชอบขี้หน้า

ตั้งท่าไว้ว่า  มึงอย่าล้มเห๊อะ

กูจะคอยสมน้ำหน้า

อะไรทำนองนี้


การยินดีกับผู้อื่นนี้เราต้องฝึกให้มาก ๆ  

เพราะเป็นพรหมวิหารธรรมอย่างหนึ่ง

นอกจากเมตตา  กรุณาแล้ว

มุทิตา  ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

แต่ทั้งหมดทั้งมวล

ต้องสรุปลงที่  อุเบกขา

คือความมีสติการอิจฉาผู้อื่น  หมั่นไส้ผู้อื่นนี้

ไม่ใช่สิ่งที่ดี

ไม่ใช่กุศลกรรม

เป็นอกุศลกรรม

เวลาทำอะไร

คนที่ชอบอิจฉาผู้อื่นนั้น

มักจะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลา

มีคนขัดขา  เลื่อยเก้าอี้ตลอด

เพราะกรรมเก่าคือได้อิจฉาผู้อื่นไว้

เคยทำมามากเท่าไหร่

ก็ได้รับผลมากเท่านั้นฉะนั้น

คนเราจะคิดจะทำอะไร

นอกจากต้องเมตตา

กรุณา  แล้ว

ต้องมีมุทิตาด้วย

ยินดี ๆ  

ยินดีกับคนอื่นด้วยใจจริงให้เป็น

ฝึกมองคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำให้เป็น

จริงใจกับเขาให้ได้

หากไม่แล้ว

จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป

และต้องไม่ลืม

อุเบกขา  เป็นธรรมสำคัญมาก

เพราะถึงที่สุดแล้ว

ทุกอย่างต้องวางเป็นอุเบกขาทั้งสิ้นพ. พุทธังกุโร
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖